Matrícula

Accedeix a l'aplicació de l'e-Secretaria per fer la matrícula

L'e-Secretaria és el portal dels serveis acadèmics per fer gestions i tràmits relacionats amb l’expedient acadèmic, l'automatrícula i la sol·licitud d’instàncies o certificacions.

e-Secretaria
Revisa  i completa les teves dades personals i acadèmiques
Són dades obligatòries per activar el procés de matrícula. Modifica, si cal, el domicili familiar i el domicili propi durant el curs. Autoritza l'ús de les dades personals (RGPD), autoritza la domiciliació dels pagaments, si optes per aquesta modalitat (puja-hi l'ordre SEPA signada electrònicament pel titular del compte o signada manualment, i escanejada), i puja-hi la foto per tramitar el carnet UPC.
Si t'han admès cal fer el pagament de 300 € en concepte d'avançament de la matrícula
Una vegada rebuda la notificació d'admissió, fes efectiu el pagament de 300 €,  d'acord amb les instruccions que s'especifiquen en l'imprès que rebràs per correu electrònic. Aquesta quantitat es descomptarà del total de la matrícula una cop formalitzada, però, si finalment no la formalitzes, no se't tornarà, llevat que el màster no s'imparteixi.
Consulta les possibles deduccions a les quals puguis tenir dret, les beques i ajuts disponibles i les modalitats de pagament
Família nombrosa, discapacitat, víctima d'actes terroristes, violència de gènere... Consulta també les possibles beques i ajuts i les modalitats de pagament. Més informació
Ara ja pots formalitzar la matrícula
La matrícula l'has formalitzar el dia i l'hora assignats i has de presentar la documentació necessària per acreditar que compleixes les condicions d'accés. La matrícula dels estudiants de nou accés a la UPC es fa en línia (no presencial) mitjançant el sistema d’automatrícula. En casos justificats, la matrícula podrà ser presencial. Consulta amb el teu centre si tens dubtes o incidències en el procés de matrícula.