Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

El màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (web del màster) té com a objectiu proporcionar la formació necessària per exercir la docència en l'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional específica. Amb una clara orientació professional, l'especialització pedagògica que aporta defineix un perfil que habilita per a l’exercici de la professió docent i proporciona al sistema educatiu professionals altament qualificats.

Especialitats

  • Tecnologia
  • Tecnologies industrials
Durada i inici
Un curs acadèmic. També es pot cursar el Màster a temps parcial (dos anys acadèmics), 60 crèdits ECTS. Inici: octubre
Horaris i modalitat
Matí i tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
1.107 € (6.331 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes

Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició

Les classes teòriques i pràctiques a la UPC es realitzen en horari de tarda. Les pràctiques es fan en horari de matí a centres de secundària.

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics
Requisits específics d'acces del màster 
Places
60 (especialitat en tecnologia) + 60 (especialitat en formació professional)
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
La preinscripció es fa al portal https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login de la darrera setmana de juliol a la primera quinzena de setembre de 2023.
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció
Sessions informatives

Sol·licita informació

Type