Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Master's degree in Polymers and Bioplastics

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)

El master's degree in Polymers and Bioplastics (màster universitari en Polímers i Bioplàstics) té com a objectiu principal oferir una formació cientificotecnològica especialitzada en el camp dels polímers i bioplàstics, tant en el vessant industrial com en el de recerca, que proporcioni a l'estudiant les eines necessàries perquè es pugui incorporar en centres de recerca, tecnològics i industrials enfocats al desenvolupament de materials polimèrics. El màster inclou aspectes de producció, transformació i innovació.
Durada i inici
1 curs acadèmic, 60 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Matí. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
1.660 € (6.331 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Anglès

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics
Per accedir al màster s'exigeix el nivell B2 d'anglès acreditable en el moment de formalitzar la matrícula.
Criteris d'admissió
El perfil que se sol·licita per a l'admissió a aquests estudis correspon a persones amb una de les titulacions següents:
  • Enginyeria o grau en Enginyeria Química, Enginyeria de Materials, Enginyeria Biomèdica o Enginyeria Física.
  • Llicenciatura o grau en Química, Biotecnologia o Farmàcia.

Complements de formació
Respecte de les titulacions següents:

Grau en Biologia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Enginyeria Alimentària, Tecnologies Industrials o Enginyeria Ambiental, cal cursar 4 crèdits de Fonaments de Polímers.

En el cas d'altres titulacions, la comissió acadèmica del màster ha de valorar, en funció de la titulació d'accés, la necessitat d'incloure crèdits formatius previs amb l'objectiu d'anivellar les capacitats, els coneixements i les aptituds de les persones candidates, fins a un màxim de 12 crèdits ECTS.

Els complements de formació seran assignatures que s'ofereixen als graus del mateix centre. El nombre de crèdits i les assignatures per cursar variaran depenent del perfil de l'estudiant i de les competències acadèmiques prèvies que en reflecteixi l'expedient acadèmic.

Aquests complements de formació, per bé que es tracti d'assignatures de grau, a l'efecte del preu públic tindran la consideració de crèdits de màster. Els complements de formació es podran cursar paral·lelament al màster.

Places
30
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Termini previst: fins al 24/06/2024.
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type

Descarrega la publicació

diptic