Xarxes R+D+I

La Universitat Politècnica de Catalunya és un actor de gran importància estratègica en xarxes institucionals participades per universitats, administracions, associacions i empreses de tot el món. Actualment la Universitat participa en 184 xarxes i consorcis de recerca i transferència.

Un mapa d'interconnexions estratègiques per a l'R+D+I

Des de l'àmbit local fins a l'internacional, les xarxes faciliten la col·laboració amb tota mena d'organitzacions en activitats de recerca i innovació. Faciliten la participació conjunta en projectes, aporten estudiants, fomenten la col·laboració amb empreses i situen la Universitat a l'epicentre d'aliances d'interès estratègic.

Informa sobre una nova xarxa o sol·licita finançament per participar-hi