Càtedres d'empresa

Les càtedres d'empresa de la UPC són un mitjà per establir una col·laboració estratègica, transversal, durable i d'ampli espectre entre la UPC i una o més empreses, amb la finalitat de desenvolupar objectius de docència, recerca, difusió, valorització i transferència de coneixement en un o més d'un àmbit de coneixement propi de la UPC.

Per a l'empresa

La càtedra és una via directa cap al talent, l'oferta tecnològica i el potencial social de la Universitat.

Per a la UPC

És una oportunitat de realitzar projectes estratègics i de millorar la connexió amb l'entorn social i econòmic.

La UPC com a sòcia estratègica de les empreses

Les càtedres són un instrument especialitzat per aprofundir en la relació universitat-empresa i dotar-la d'un veritable caràcter estratègic en un àmbit determinat. Tenen la seva raó de ser en la voluntat de potenciar i reforçar aquesta relació i crear valor afegit.