Segona ampliació de l’oferta pública d’ocupació del PDI amb vuit noves places de catedràtic d’universitat

La UPC ampliarà l’oferta pública d’ocupació del Personal Docent i Investigador (PDI) amb vuit noves places de catedràtics d’universitat, en torn lliure, que se sumen a les 44 de PDI permanent assignades fins ara (incloses les sis reservades per a investigadors Ramon y Cajal que hagin obtingut el certificat I3).

10/01/2018

Amb aquesta ampliació aprovada pel Consell de Govern del 15 de desembre, la segona acordada enguany, es completa la capacitat de contractació de la Universitat en el marc de l’oferta pública d’ocupació del PDI permanent de l’any 2017, que és de 52 places. Aquesta oferta respon a la màxima capacitat que té la Universitat a partir de la taxa de reposició establerta a la Llei de pressupostos de l’Estat.

La primera oferta pública d’ocupació del PDI del 2017 es va aprovar el 23 de maig passat, seguint els criteris establerts al Pla d'estabilització de la UPC i amb una previsió inicial de 26 places de professorat agregat. Una dotació que es va ampliar amb 18 places més, també per acord del Consell de Govern, el 13 de juliol.

Les convocatòries de les places derivades d’aquesta segona ampliació de l’oferta es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), i s’executaran dins del termini màxim previst en l’article 70 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, a partir de la publicació al DOGC.