S’aprova la convocatòria 2017 del procés d’avaluació de l’activitat docent per al reconeixement dels complements docents

El Consell de Govern del 24 d’octubre ha donat llum verda a la convocatòria 2017 del procés d’avaluació de l’activitat docent per al reconeixement dels complements bàsic i addicional docents, supeditada a la publicació de la convocatòria per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Català (AQU Catalunya), així com a les normes i procediments que s’hi estableixin.

06/11/2017

En cas de no publicar-se la convocatòria de l'AQU Catalunya, aquesta resolució quedarà sense efectes respecte el complement addicional docent.

El calendari d’actuacions de la convocatòria i altres disposicions de la convocatòria referents a la difusió, resolució i publicació es poden consultar al document Aprovació de la convocatòria 2017 del procés d’avaluació de l’activitat docent del PDI als efectes de reconeixement dels complements docents.