Arrenca la negociació del Pla d’Ordenació de Recursos Humans

Sessió de formació per a PTGAS de nova incorporació, el setembre de 2023
+
Descarregar

Sessió de formació per a PTGAS de nova incorporació, el setembre de 2023

L’àrea de Personal i Organització i els representants sindicals de la UPC van iniciar el passat dia 14 de juny les reunions per a la redacció i aprovació del Pla d’Ordenació de Recursos Humans de la UPC 2024-2030, l’eina estratègica en matèria de polítiques de personal que inclou les actuacions que s’hauran de desenvolupar en matèria de gestió de persones els propers anys.

20/06/2024

El Pla d’Ordenació de Recursos Humans (PORH) està contemplat dins del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP) i és potestatiu d’una institució pública. Un cop acordat amb els sindicats, i aprovat pel Consell de Govern, el document es posarà a l’abast de tot el personal de la UPC per al seu coneixement.  

L’esborrany que s’està treballant conjuntament busca desenvolupar les línies de treball en l’àmbit de personal per als propers anys a partir d’un diagnòstic acurat de la plantilla actual. Alhora, vol incloure, entre altres informacions, el calendari de convocatòries de selecció fixa, les propostes de selecció temporal o els principals eixos de la carrera professional que es desplegarà en un futur pròxim.

Un dels objectius principals del document és acabar amb la incertesa que té la plantilla en relació amb futures convocatòries d’oposicions. Per això, amb aquesta eina es busca que tot el personal pugui conèixer amb antelació suficient quines possibilitats té per a desenvolupar la seva carrera dins de la UPC, acabant amb les incerteses sobre el seu futur desenvolupament professional.

El document, a més, té la voluntat de ser una eina 'viva' en revisió permanent que ha de permetre optimitzar el capital humà de la Universitat.

La voluntat és que aquest document permeti gestionar el talent i retenir-lo, per mitjà d’instruments com ara la carrera professional, impulsar l’aprenentatge, la formació continuada i la motivació, cercant en tot moment un bon clima laboral, el seu desenvolupament i l’orientació al servei i a l’organització.