Luis Llanes, delegat del rector per a la formació permanent

Luis Llanes, delegat del rector per a la formació permanent
+
Descarregar

Luis Llanes, nou delegat del rector per a la formació contínua

El professor i investigador Luis Llanes ha estat nomenat delegat del rector per a la formació permanent de la UPC. El professor Llanes és doctor en Ciència i Enginyeria de Materials per la Universitat de Pennsilvània i catedràtic d’universitat, i forma part del Departament de Ciència i Enginyeria dels Materials.

30/04/2020

Luis Llanes va ser el primer director de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)  (des del setembre del 2016 i fins al maig del 2018) que va iniciar la seva singladura com a centre propi de la Universitat Politècnica de Barcelona · BarcelonaTech (UPC) el curs 2016-2017 al Campus Diagonal-Besòs, el qual va obrir les instal·lacions el mateix curs.

Com a delegat del rector del Campus Diagonal-Besòs des del 2015, i després com a director de l’Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB), va coordinar la integració final a l’EEBE de les activitats docents i de recerca que es duien a terme a l’EUETIB, així com de les activitats vinculades als àmbits de l’enginyeria química i de materials que es realitzaven a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).


Anteriorment va estar al capdavant del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica (del 2012 al 2015) i va ser cap d’estudis d’enginyeria de materials i membre de la comissió gestora del Centre d’Investigació en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona (CRnE, anteriorment Centre de Recerca en Nanoenginyeria) de la UPC.

Com a investigador, també és director del Centre d’Integritat Estructural, Micromecànica i Fiabilitat dels Materials (CIEFMA) des del 2017.

La seva àrea d’expertesa està relacionada amb la integritat estructural, la micromecànica i la fiabilitat dels materials, i ha centrat la recerca en l’estudi del comportament mecànic (particularment de la fatiga) de materials d’aplicació en enginyeria, especialment metalls, ceràmiques i compòsits de matriu inorgànica. Des de fa més de 15 anys, la seva activitat es focalitza en el disseny microestructural de materials durs i superdurs (cermets, ceràmiques avançades i diamant), tant a nivell volumètric com de capes. La recerca inclou la implementació de rutes de modificació superficial (incloent la deposició de capes ceràmiques) en aquests materials per a que es puguin aplicar en condicions de servei extremes, així com el desenvolupament de protocols de caracterització mecànica a diferents escales dimensionals.

El professor Luis Llanes és coautor de més de 120 treballs publicats en les revistes més importants en aquests camps i ha organitzat diverses conferències internacionals sobre la ciència dels materials durs (ICSHM, sigles en anglès de les International Conferences on the Schience of Hard Materials).

A més, té un historial ampli de transferència de tecnologia i consultoria amb indústries de materials durs. És membre del consell editorial de les revistes International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, Ceramics International i Metals. També és co-director de l'European Hard Materials Group de la European Powder Metall Association.