Nous membres del PDI a les comissions d’Apel·lació i d’Avaluació del Personal Docent i Investigador

Luis Miguel Llanes i Xavier Monteys, d’una banda, i Elisabet Engel i Antonio Pizza, de l’altra, són els nous integrants de la Comissió d’Apel·lació i de la Comissió de Selecció i d’Avaluació del Personal Docent i Investigador (CSAPDIU), respectivament. Així ho acordat el Consell de Govern reunit el 24 d’octubre, que els ha designat per substituir les persones que, per motius diversos, ja no són membres d’aquestes comissions.

05/11/2018

Luis Miguel Llanes, del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica, i Xavier Monteys, del Departament de Projectes Arquitectònics, són els dos nous membres del Personal Docent i Investigador (PDI) designats per formar part de la Comissió d’Apel·lació, en substitució de Jaume Avellaneda, professor jubilat del Departament de Tecnologia de l’Arquitectura, i Juan Jesús Pérez, del Departament d’Enginyeria Química i actual vicerector de Política Internacional.

Formada per set catedràtics o catedràtiques d’universitat d’àmbits de coneixement diversos, amb àmplia experiència docent i investigadora, els membres de la Comissió d’Apel·lació són designats pel Consell de Govern, a proposta del rector o rectora, per un període de quatre anys. La renovació es fa per meitats i cada dos anys.

Elisabet Engel, del Departament de Ciències dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica, i Antonio Pizza, del Departament de Teoria i Història de l’Arquitectura i Tècniques de Comunicació, són els nous membres de la CSAPDIU, en substitució de Pere Caminal, professor jubilat del Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial, i de Pilar Garcia-Almirall, directora i professora del Departament de Tecnologia de l’Arquitectura.

La CSAPDIU és la responsable final de les avaluacions del PDI i de presentar al rector les propostes de membres de les comissions d'accés o de selecció d'aquest personal. Està constituïda per 14 membres: deu membres del PDI que presten serveis a la Universitat, d'àmbits temàtics diversos, amb reconegut prestigi docent i investigador contrastat; dos membres no acadèmics del Consell Social; un doctorand o doctoranda, i un estudiant o estudianta de grau o màster universitari.

Aquesta comissió també es renova per meitats, cada dos anys, tret de la representació de l’estudiantat de grau i màster universitari i dels doctorands i doctorandes, que es renova totalment cada dos anys.

Més informació: