Presa de possessió de 50 nous funcionaris i funcionàries de carrera de l’escala de gestió (subgrup A2)

El 27 d’abril ha tingut lloc la presa possessió de 50 nous funcionaris i funcionàries de carrera de l’escala de gestió (subgrup A2) de la UPC, després que hagin superat les proves selectives (21 en torn lliure i 29 en torn de promoció interna).

30/04/2021

L’Auditori de l’edifici Vèrtex de Barcelona ha estat l’escenari de la presa de possessió com a funcionàries i funcionaris de carrera de les 50 persones aspirants que han superat les proves selectives per a l’accés a l’escala de gestió (subgrup A2) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC).

Les 50 places van ser convocades mitjançant la resolució 1470/2019, de 20 de setembre de la UPC, 21 de les quals en torn lliure i, 29, en torn de promoció interna.

De les corresponents al torn lliure, han pres possessió Lucía Alandes, Mayra Amate, Ana Isabel Aviñoa, Lucía Bravo, Sergio Caballero, Antonio Casas, Joana Mireia Cervera, Xavier Codinas, María José Delgado, Montserrat García, Sara González, José Luís Grande, Paloma Herrera, Susana Medina, Raquel Núñez, María del Mar Oliva, María Cristina Salinas, Ruth Seijo, Inmaculada Titos, Beatriz Torres i Jaume Urós.

Aquestes places corresponen als diversos acords del Consell de Govern, realtius a l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis (PAS) i a la taxa addicional per a l’estabilització de l’ocupació pública del 2017, així com a l’oferta d’ocupació pública addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal del PAS.

Pel que fa a les places del torn de promoció interna, n’han pres possessió Chantal Alastruey, Beatriz Álvarez, Marta Álvarez, María Isabel Arróniz, María del Carmen Botello, Marc Buñesch, Sandra Carbajo, Trinidad Carneros, Leyre Ferrer, Lidia Ferreras, Antonio Ángel Florencio, Silvia Garceso, Esther García, Ivette García, Júlia González, Elia Guerola, Amalia Guirola, María Isabel Gutiérrez, Susana Izquierdo, Carmen Martínez, Esther Massaguer, Asunción Molina, Marta Morales, Vanesa Ranchal, Carolina Sanjurjo, Miguel Ángel Santos, Cristina Selva, Silvia Selva i Rosa María Serapio.

En aquest cas, les places s'atenen a la disposició transitòria segona de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, que preveu que el personal laboral fix que desenvolupi funcions de personal funcionari pugui participar en els processos selectius de promoció interna convocats pel sistema de concurs oposició.

L’acte ha comptat amb la participació del rector de la UPC, Francesc Torres, de la secretària general, Margarida Espona,i del gerent, Xavier Massó i ha tingut lloc amb les mesures de seguretat sanitàries vigents.

Els nomenaments s’han fet públics a la resolució 486/2021, de 13 d’abril (DOGC número 8390 del 20/04/2021).