Presa de possessió de nous catedràtics i catedràtiques de la UPC, el 14 de desembre

Presa de possessió de nous catedràtics i catedràtiques de la UPC, el 14 de desembre
+
Descarregar

Fila superior: Daniel Fernández, Joan Gabriel Bergas, Jorge Pérez, Andreas Sumper, Antonio Pizza i Cecilio Angulo. Fila inferior: Elisabeth Engel, Miquel Soriano, Francesc Torres, Marta de Blas i Karina Gibert.

El 14 de desembre ha tingut lloc la presa de possessió de professors i professores com a nous catedràtics i catedràtiques de la UPC en vuit àmbits de coneixement. L’acte ha estat presidit pel rector de la Universitat Francesc Torres, la secretària general, Marta de Blas, i el vicerector de política del Personal Docent i Investigador (PDI), Miquel Soriano.

18/12/2018

El rectorat de la UPC ha estat l’escenari de la presa de possessió, el 14 de desembre, de vuit nous catedràtics i dues noves catedràtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en vuit àrees de coneixement.

D’una banda, els professors Joan Gabriel Bergas, del Departament d’Enginyeria Elèctrica; Karina Gibert, del Departament d'Estadística i Investigació Operativa; Jorge Pérez, del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions; i Antonio Pizza, del Departament de Teoria i Història de l’Arquitectura, han pres possessió com a nous catedràtics i catedràtiques d’universitat.

Aquests quatre nomenaments, publicats al BOE número 259, l’11 de desembre de 2018 (a la secció II> Autoritats i personal ), corresponen a la convocatòria de concursos d’accés al cos de catedràtics de la UPC publicada al BOE el 7 de juny de 2018 i que és fruit de diversos acords del Consell de Govern aprovats pel durant el 2018, referents al programes de promoció de PDI amb vinculació permanent a temps complet, a l’oferta pública d’ocupació d’aquest col·lectiu de personal permanent, a la convocatòria de concursos d’accés al cos de catedràtics i al programa de càtedres de la Universitat.

D’altra banda, els professors Cecilio Angulo, del Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial; Elisabeth Engel, del Departament de Ciències dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica; Daniel Fernández, del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental; i Andreas Sumper, del Departament d’Enginyeria Elèctrica, han signat com a catedràtics i catedràtiques contractats.

Aquests nomenaments correspon al concurs convocat en la categoria de catedràtic contractat (Resolució 1088/2018 del 29 de maig).

A més, el professor Alberto Peñín, del Departament de Projectes Arquitectònics, va signar com a catedràtic contractat un dia abans de l’acte oficial, mentre que Juan Pérez, del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions, prendrà possessió com a nou catedràtic d’universitat el mes de gener.