1a universitat d'Espanya en Transferència del Coneixement, al rànquing CYD

La darrera edició del rànquing CYD col·loca la UPC entre les cinc millors universitats estatals en tres dimensions. A més de ser la primera en Transferència del Coneixement, se situa en tercer lloc en Desenvolupament Regional i en quart en Orientació Internacional.

17/05/2024

L'onzena edició del Ranking CYD, presentada recentment, analitza els resultats de 81 universitats estatals, 30 àmbits de coneixement i 3.407 titulacions, a partir de més de 30 indicadors agrupats en sis grans dimensions: Ensenyament i Aprenentatge; Recerca; Transferència del Coneixement; Orientació Internacional; Compromís amb el Territori i, en el cas dels rànquings per àmbits, també Inserció Laboral.

En aquesta edició, la UPC es posiciona com la millor universitat estatal en Transferència del Coneixement, en el tercer rang en Contribució al Desenvolupament Regional i en el quart en Orientació Internacional.

El rànquing CYD és elaborat anualment per la Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo), una organització constituïda el 2002 amb l'objectiu d'analitzar i promoure la contribució de les universitats al desenvolupament econòmic i social, així com ampliar els vincles entre universitat i empresa i la societat en general.