Nou impuls a la consolidació i la integració en l’entorn del Campus Diagonal-Besòs de la UPC

Nou impuls a la consolidació i la integració en l’entorn del Campus Diagonal-Besòs de la UPC
+
Descarregar

El rector de la UPC, Francesc Torres, durant la col·locació simbòlica de la primera pedra del futur Parc del Campus Diagonal-Besòs

Nou impuls a la consolidació i la integració en l’entorn del Campus Diagonal-Besòs de la UPC
+
Descarregar

El rector Francesc Torres, a l'esquerra, juntament amb la resta de representants polítics i acadèmics presents en l'acte

Nou impuls a la consolidació i la integració en l’entorn del Campus Diagonal-Besòs de la UPC
+
Descarregar

Vista aeria del Campus Diagonal-Besòs de la UPC

Nou impuls a la consolidació i la integració en l’entorn del Campus Diagonal-Besòs de la UPC
+
Descarregar

Simulació 1 del futur Parc del Campus Diagonal-Besòs

Nou impuls a la consolidació i la integració en l’entorn del Campus Diagonal-Besòs de la UPC
+
Descarregar

Simulació 2 del futur Parc del Campus Diagonal-Besòs

Nou impuls a la consolidació i la integració en l’entorn del Campus Diagonal-Besòs de la UPC
+
Descarregar

Simulació 3 del futur Parc del Campus Diagonal-Besòs

Nou impuls a la consolidació i la integració en l’entorn del Campus Diagonal-Besòs de la UPC
+
Descarregar

Simulació de la residència universitària

Nou impuls a la consolidació i la integració en l’entorn del Campus Diagonal-Besòs de la UPC
+
Descarregar

Estat actual de les obres de la residència universitària

Recta final de la nova residència d’estudiants i investigadors

Les obres de la nova residència d’estudiants i investigadors i investigadores (edifici H) estan ja a la recta final. El centre comptarà amb 191 unitats –habitacions i espais per als residents– amb fins a 300 places per allotjar estudiants, professorat i investigadors, donant així servei a la comunitat universitària. L’edifici tindrà un gran pati interior que integrarà amplis passadissos amb accés a les habitacions. Serà un edifici altament sostenible, amb una instal·lació fotovoltaica a la 8a planta i altres mesures d’eficiència energètica. A més, comptarà amb diversos serveis prestats per entitats socials.

La parcel·la on s’ubica l’edifici compta amb un sostre edificable de 6.500 m2  i està qualificada d’equipament metropolità d’ús universitari. Les obres estan ja molt avançades i està previst que finalitzin la propera primavera. L’objectiu és que es posi en marxa en període de proves a l’estiu i doni servei a l’EEBE i al Campus a ple rendiment a partir del setembre. La residència haurà comptat amb un pressupost total d’uns 18 milions d’euros.

Es preveu que en la construcció de la residència hagin participat unes 800 persones, amb uns 115 treballadors/dia en els moments de màxima activitat constructiva. Quan estigui en marxa, es preveu que ocupi uns 20 treballadors i treballadores.

La col·locació, el 26 de febrer, de la primera pedra del futur Parc del Campus Diagonal-Besòs de la UPC és una de les actuacions que enguany donaran un nou impuls a la consolidació i la internacionalització d’aquest espai universitari, que té com a principal motor l'EEBE. En els propers mesos també es finalitzarà la construcció de la residència d’estudiants i investigadors, i s’iniciaran les obres de dos edificis més: un destinat a 'start-up' i espais de 'coworking', i l’altre que acollirà incubadores i empreses d’economia verda, en el marc del projecte Barcelona Energia.

26/02/2019

El setembre del 2016 es posava en marxa el Campus Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), amb 3.500 estudiants i 400 docents i investigadors de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE). Amb una oferta de graus, màsters i doctorats, centrada en les enginyeries biomèdica, elèctrica, electrònica industrial i automàtica, de l’energia, mecànica, química i de materials. A més de l’activitat docent (7 estudis de grau, 6 estudis de màster i 4 programes de doctorat), a l’EEBE també hi estan vinculats 41 grups i centres de recerca en diferents àmbits de l'enginyeria (biomèdica, electricitat, electrònica i automàtica industrial, energia, materials, mecànica, química i nanotecnologia). Un d’aquests grups, a més, és membre de la xarxa TECNIO de la Generalitat de Catalunya.

Actualment, l’EEBE és el principal motor del Campus Diagonal-Besòs. Aquest espai d’innovació i coneixement, situat entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs, és un dels campus universitaris més potents en enginyeria sostenible de Catalunya, amb més de 150.000 m2 de sostre edificable per acollir docència, recerca, innovació, activitat empresarial i serveis a la comunitat universitària. El Campus s’ha constituït, també, amb la voluntat de tenir un impacte rellevant en el territori, i de ser-ne motor de transformació social i econòmica.

La primera fase del Campus es va concretar en tres edificis: l’EEBE (edifici A), amb 27.979 m2 de superfície, on es concentren les activitats de docència, i els serveis i espais de gestió; i els edificis de recerca (C), amb 11.619 m2 de superfície, i (I), amb 13.202 m2 de superfície, on s’han situat els grups i centres de recerca i d’innovació, el Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona i les dependències del mateix Consorci del Campus Diagonal-Besòs. Aquest Consorci aplega les administracions propietàries del sòl del Campus i de la Fundació bTEC, el patronat de la qual està format per la UPC, la Generalitat de Catalunya i el mateix Consorci del Campus per impulsar-ne el desenvolupament. Així mateix, entre l’EEBE (edifici A) i l’edifici de recerca (C) s’ha urbanitzat un espai verd per a la comunitat universitària i també obert al barri, al qual s’ha donat el nom de Can Llima, fent referència a les masies que ocupaven aquest espai a principis del segle XX a Sant Adrià de Besòs.

2019: cap a un nou espai universitari, veïnal i innovador

Durant el 2019, es duran a terme una sèrie d’actuacions que permetran consolidar un Campus molt potent amb més de 66.000 m2 d’espai per a estudiants, professors investigadors, empreses i centres de recerca, i 20.000 m2 d’espai verd. Es donarà, doncs, un nou impuls a un projecte que va molt més enllà dels edificis inicials de la UPC i que el converteix en un espai d’interacció de la comunitat universitària i dels veïns, on no només s’hi estudiarà i s’hi investigarà sinó que s’hi viurà, s’hi innovarà i es desenvoluparan projectes empresarials i de lleure.

El Campus esdevé motor del litoral del Besòs. I ho fa treballant amb centres educatius, entitats socials i veïnals de La Mina i de Sant Martí, les empreses que són al territori i cercant-ne de noves.


Parcel·les, edificis i equipaments actuals i objecte de les properes actuacions al Campus Diagonal-Besòs de la UPC

Així, es preveu que el proper mes de març finalitzin les obres de la residència d’estudiants i investigadors ─el quart edifici del Campus (edifici H)─, que impulsarà la internacionalització i oferirà la possibilitat de viure i estudiar al mateix entorn universitari a estudiants, investigadors i professors visitants de Catalunya.


També al llarg del 2019 comencen i acaben les obres del Parc del Campus, que el completarà urbanísticament i permetrà una imatge d’unitat paisatgística. Relligarà el Campus amb el barris de Besòs i Maresme de Barcelona i de La Mina de Sant Adrià, i facilitarà la connectivitat amb el Parc de la Pau, la platja i la zona del Port Fòrum, esdevenint així un espai central tant per a la comunitat universitària com per als habitants de la zona.

Durant els propers mesos s’adjudicarà el dret de superfície per a la construcció i la gestió de l’edifici E, el cinquè edifici del Campus Diagonal-Besòs, que allotjarà projectes de petites i mitjanes empreses, espais de coworking per a professionals autònoms i emprenedors, i iniciatives innovadores dels estudiants de la UPC.

Aquest serà un edifici dedicat a l’activitat productiva relacionada amb les àrees de recerca i d’innovació del Campus. I possibilitarà que en un mateix entorn convisquin la docència de graus, màsters i doctorats, la recerca i innovació pública i privada, i espais per a l’activitat econòmica vinculada a la recerca del Campus. Es preveu que les obres d’aquest edifici s’iniciïn el quart trimestre del 2019.

Finalment, aquest 2019 ha de ser molt rellevant per concretar l’impuls de les parcel·les L i M, amb la construcció del sisè edifici del Campus Diagonal-Besòs. Es projecta com un espai a l’entrada del Campus de més de 20.000 m2 per ubicar-hi el projecte Barcelona Energia, traslladar i generar noves activitats d’emprenedoria orientades a la sostenibilitat i iniciatives d’economia circular de Barcelona Activa. A més, es complementarà amb la ubicació de noves empreses vinculades al Campus o que siguin dels seus àmbits de coneixement.Primera pedra del futur Parc del Campus

La posada en marxa del Campus Diagonal-Besòs, al setembre del 2016, i l’inici de la construcció de la nova residència d’estudiants (parcel·la H) l’octubre del 2017 han permès iniciar la formalització dels espais públics del Campus. Un cop acabat l’eix central per donar servei al Campus i la seva connexió provisional amb la plaça del Fòrum, només queda desenvolupar el parc i les seves connexions urbanes amb el barri de La Mina, el Parc de la Pau i el Port Fòrum.

Aquest dimarts, 26 de febrer, s’ha celebrat l’acte de col·locació de la primera pedra del futur parc, en què hi han intervingut el primer tinent d’alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello; la quarta tinenta d'alcaldia del mateix consistori i presidenta del Consorci del Campus Diagonal-Besòs, Janet Sanz; l'alcalde de Sant Adrià de Besòs, Joan Callau; el secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Grau, i el rector  de la UPC, Francesc Torres. I hi han assistit el secretari general del Consorci de la Zona Franca, Anton Ferré; el director de serveis generals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Antoni Novel, i la directora de l'EEBE, Adriana Farran.

L’objectiu de la urbanització és ordenar els espais lliures que constitueixen el Parc del Campus i el seus àmbits de connexió externa. El projecte preveu unir la Rambla de La Mina amb l’àmbit del Port Fòrum per dins del nou parc. Això es farà millorant l’actual pas sota la Ronda Litoral cap als carrers de la Pau i l’avinguda de Francesc Botey.

El parc es desenvoluparà a la parcel·la P1 amb l’objectiu de connectar els barris de Besòs i Maresme de Barcelona i de La Mina de Sant Adrià, el Port Fòrum i el Campus, i es convertirà en la principal zona verda i de lleure. Estarà ubicat al final de la Rambla de La Mina i, juntament amb la millora dels pas actual sota la Ronda Litoral, connectarà el Campus amb el Parc de la Pau.

Així, es crearà un nou gran espai verd de més de 20.000 m2, i el pressupost del projecte és d’uns 3,8 milions d’euros. La previsió és que el parc es pugui estrenar al cap de nou mesos de l’inici de la construcció, i per dur a terme les obres es crearan 150 llocs de treball.Parcel·la P1 on es construirà el nou Parc del Campus Diagonal-Besòs de la UPC

Un edifici d’oficines per a pimes i espai de 'coworking'

Una altra de les parcel·les que es dinamitzaran al llarg d’aquest any és la de l’edifici E. Aquest espai està qualificat com a zona d’activitat econòmica i compta amb un sostre edificable de 7.235 m2. El Campus Diagonal-Besòs hi projecta la construcció d’un edifici destinat a activitat econòmica perquè s’hi ubiquin pimes i start-up sorgides dels grups existents o amb presència al Campus, o que, prioritàriament, treballin en les mateixes àrees de recerca.

El projecte proposa un format de coworking  on es puguin instal·lar emprenedors i altres professionals, compartint els espais comuns per fomentar el treball multidisciplinari i la feina en xarxa.

El desembre del 2018 ja es va publicar el concurs per a la licitació dels espais i la construcció, la gestió i l’explotació d’aquest edifici. El termini de recepció de propostes va acabar aquest 5 de febrer, i s’han recopilat un total de 4 propostes. L’adjudicació definitiva del projecte està prevista per a finals de març de 2019, i es preveu que les obres d’aquest edifici s’iniciïn el quart trimestre del 2019.

El futur edifici tindrà capacitat per acollir fins a unes 700 persones. I es preveu que en la construcció de l’edifici hi participin un total de 800 treballadors, amb uns 120 treballadors/dia en els moments de màxima  activitat constructiva.

Una incubadora d’empreses i un espai d’oficines

El Campus Diagonal-Besòs està començant a treballar un projecte per dinamitzar conjuntament les parcel·les L i M, que compten amb un total de 20.650 m2 de sostre edificable i que estan qualificades de zona d’activitat econòmica i d’equipaments comunitaris i dotacions d’àmbit metropolità, respectivament. L’objectiu és destinar-les a l’activitat empresarial i la innovació. S’està estudiant ubicar-hi usos de la Fundació UPC, Barcelona Activa i Barcelona Energia i oficines per a empreses dels sectors d’activitat i recerca del mateix Campus.Les institucions implicades en el desenvolupament del Campus Diagonal-Besòs i de l’edifici estan ultimant la tramitació d’un protocol per a l’impuls d’aquestes parcel·les L i M.

Els possibles usos que tindrà l’edifici són:
· Incubadora d’empreses d’economia verda i punt d’atenció a les persones que  vulguin emprendre,  amb  la col·laboració de Barcelona Activa, per poder impulsar i complementar la transició energètica, i ajudar en tots els àmbits a l’economia verda a través d’incubadores que proporcionin l’espai per poder crear empreses del sector de la sostenibilitat

· Barcelona Energia, la comercialitzadora elèctrica pública de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La seva missió és contribuir a la transició cap a un model energètic sostenible potenciant l’autoconsum, la generació de proximitat i l’energia 100% verda

· La Fundació UPC, entitat que gestiona l'oferta de formació permanent de la UPC a través de màsters, postgraus, cursos d'especialització i seminaris

· Activitat econòmica i empresarial: s’acolliran empreses vinculades directament al Campus o a algun dels seus sectors d’activitat.