L'experiència d'un grup d'estudiants del CFIS en una competició internacional

En el marc de l'IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI) 2018, un equip de 20 estudiants i titulats del Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS) de la UPC ha creat un algorisme capaç de diagnosticar, sense intervenció humana, un càncer de pulmó a partir d’imatges TAC. El coordinador d'aquest equip, Ricard Delgado, explicarà aquesta experiència el 25 d'abril, de 13 a 14 hores, a l'aula 001 de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) i animarà a nous estudiants i titulats a presentar-se a futures competicions similars.

23/04/2018

L'equip format per 20 alumnes i exalumnes del CFIS ha quedat en cinquena posició al challenge d'aquest any de l'International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI) de l'IEEE, que desafiava als participants a desenvolupar un algorisme capaç de diagnosticar, sense intervenció humana, càncer de pulmó a partir d’imatges TAC (tomografia axial computeritzada). Utilitzant tècniques de machine learning i visió per computador, l'algorisme havia d’aprendre a diagnosticar càncer a partir d’imatges TAC. 

La competició es va iniciar el 8 de gener i l'equip del CFIS s’ha situat en cinquena posició en la classificació general (top 5%) i ha competit amb 107 equips de tot el món, incloent centres de recerca, universitats i empreses especialitzades en imatge mèdica. Alguns membres de l’equip viatjaran properament a Washington per presentar-ne els resultats a una conferència internacional.

La motivació principal del challenge ha estat avançar cap a un sistema de salut capaç d’inspeccionar de forma contínua persones asimptomàtiques, però en risc de desenvolupar càncer, d’una forma econòmicament viable i lliurant als oncòlegs de tasques repetitives i laborioses. La competició proporcionava 30 pacients amb diagnosi coneguda, i l’objectiu era predir càncer en 70 pacients de test. La tasca era especialment complexa comparada amb competicions similars, atès que el volum dels conjunts de dades era extremadament limitada: a una competició similar en visió per computació, l'ILSVRC2014, hi havia 60.000 imatges de mostra.

L'International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI) de l'IEEE, que arriba a la seva 14ena edició, és la conferència científica internacional de referència dedicada als aspectes matemàtics, algorítmics i computacionals d’imatge biomèdica. Va ser concebuda de forma conjunta entre l’IEEE Signal Processing Society (SPS) i l’IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS) al 2002. Cada any, organitza competicions, conegudes com a challenges, on diferents participants confronten els seus mètodes per resoldre un problema d’importància acadèmica i/o industrial.


L'experiència de l'equip del CFIS

Arran de l'èxit dels estudiants del CFIS en aquest challenge, el 25 d'abril, de 13 a 14 hores, a l'aula 001 de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME), (c. Pau Gargallo, 14, de Barcelona), Ricard Delgado, titulat per la UPC i coordinador del grup, oferirà una xerrada sobre la problemàtica de la detecció de càncer de pulmó i presentarà els diferents enfocaments que l’equip de la UPC va plantejar per resoldre el repte de la competició i que li van permetre situar-se en la cinquena posició. En el decurs de la presentació, Delgado explicarà la seva experiència, tant des d'un punt de vista tècnic com organitzatiu, i animarà a nous estudiants i titulats a presentar-se a futures competicions similars.