La UPC aprova el Pla d'increment de la docència en català

El Consell de Govern de la UPC ha aprovat, el 21 de febrer, el Pla d’increment de la docència en català a la UPC (PIDOC UPC), en el qual s’incorporen els objectius d’increment de la docència en català per als dos pròxims cursos acadèmics.

21/02/2024

El Pla d’increment de la docència en català a la UPC (PIDOC UPC), aprovat pel Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), forma part del compromís del Pla d’enfortiment de la llengua catalana, signat per totes les universitats del sistema universitari i de recerca de Catalunya el juny de 2022, i dona resposta a un acord del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). Un cop aprovat, es trametrà al Departament de Recerca i Universitats.

La UPC ja disposa del Pla de llengües UPC 2022-2025, que defineix 12 objectius estratègics aprovats pel Consell de Govern. Per desplegar-lo s'han previst més de 100 actuacions, que es van presentar a la Comissió de Política Lingüística de la UPC i es van sotmetre a la consideració de la comunitat universitària en un procés d’audiència pública. Moltes d’aquestes actuacions s’han incorporat ara en el PIDOC UPC.