Buildair H75, nou rècord en hangars inflables

L'estructura del Buildair H75, que és totalment desmuntable, permet acomodar models d'aeronaus wide body com l'Airbus A330 o el Boeing B777 per realitzar tasques de manteniment. Buildair H75 escurça temps de lliurament i no requereix permisos d'edificació ni grans inversions. L'estructura ha estat desenvolupada pel Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE), centre de recerca vinculat a la UPC.

27/06/2018

L'hangar Buildair H75 és una estructura inflable fabricada en tela de fibra recoberta de PVC, que s'ancora al terreny i està alimentada contínuament per motors d'inflat. Amb 75 metres de grandària llum interior i 33 metres d'altura, Buildair H75 bat el rècord mundial d'hangars inflables per al manteniment d'aeronaus, ostentat fins avui pel Buildair H54, de 54 metres de grandària llum, que es troba en les instal·lacions d'Airbus a Getafe (Madrid, Espanya).

El Buildair H75, que compta amb tubs de 8 metres de diàmetre, està dissenyat i construït seguint la normativa encarregada de regular aquest tipus d'estructures (UNE-EN 13782:2016) i l’Eurocodi que controla la resistència de la càrrega de vent. L'hangar suporta ràfegues de vent de fins a 120km/h, resistència equivalent a la d'un edifici fix tradicional. A més, les dimensions de l'H75 permeten allotjar aeronaus wide body com l'Airbus A330 o el Boeing B777, així com qualsevol aeronau d'igual o menor grandària.

Hangars inflables: més rapidesa i menys cost
Entre els avantatges de l'ús d'estructures inflables per al manteniment d'aeronaus destaca l'escurçament dels temps de lliurament, que van d'un a sis mesos, o l'absència de sol·licitud de permisos. Considerades equipaments i no edificacions, aquestes estructures poden ser instal·lades sense necessitat de sol·licitar permisos de construcció, per la qual cosa s'agiliten els tràmits. Són totalment desmuntables i transportables en contenidors estàndard, no ocasionen danys estructurals en ser instal·lades i requereixen un nivell d'inversió molt baix si es comparen amb instal·lacions fixes tradicionals.

Buildair, spin-off del CIMNE
L'empresa Buildair, que ofereix solucions d'enginyeria i arquitectura amb estructures inflables, és una spin-off del Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE), centre CERCA que impulsa avenços per al desenvolupament i l'aplicació dels mètodes numèrics i tècniques de càlcul per ordinador per resoldre problemes d'enginyeria en un context internacional. Creat al 1987 per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el CIMNE ha consolidat una política d'impuls a les activitats de recerca, de formació, de transferència de tecnologia i de creació d’spin-offs.

En concret, Buildair va ser creada l'any 2001 per investigadors de la UPC i del CIMNE, juntament amb altres inversors. Amb posterioritat, l'any 2012, va entrar CIMNE a l'accionariat a través de l'empresa CIMNE Tecnología SA, que en l'actualitat té un 5% de Buildair. Des del 2001 CIMNE ha desenvolupat tecnologia de càlcul d'estructures sota càrregues de vent i neu per Buildair. Aquests desenvolupaments s'han realitzat a partir de contractes de R+D finançats per Buildair i també de projectes de la Comunitat Europea i del Pla Nacional.

Més informació: