Campanya de mesures per estudiar els corrents, les onades i els moviments de la sorra a la platja de Castelldefels

Campanya de mesures per estudiar els corrents, les onades i els moviments de la sorra a la platja de Castelldefels
+
Descarregar

Zona de la platja de Castelldefels on s'ha realitzat la campanya, amb la torre de la Plaça de les Palmeres on hi ha instal·lades les càmeres de vídeo

Campanya de mesures per estudiar els corrents, les onades i els moviments de la sorra a la platja de Castelldefels
+
Descarregar

Detall de les càmeres de vídeo instal·lades

Campanya de mesures per estudiar els corrents, les onades i els moviments de la sorra a la platja de Castelldefels
+
Descarregar

Submarinista instal·lant un trípode amb un instrument que mesura les característiques de les onades (dreta), en una campanya prèvia que es va fer en una platja mallorquina.

Campanya de mesures per estudiar els corrents, les onades i els moviments de la sorra a la platja de Castelldefels
+
Descarregar

Imatge de satèl·lit (obtinguda de Google Earth) de la platja de Castelldefels, on el rectangle groc indica la zona que es monitoritzarà en més detall.

Campanya de mesures per estudiar els corrents, les onades i els moviments de la sorra a la platja de Castelldefels
+
Descarregar

Extracció de sediment

Del 12 al 23 de març s'ha dut a terme una campanya intensiva de mesures a la platja de Castelldefels per millorar el coneixement sobre la complexa dinàmica acoblada de les onades, els corrents, la sorra i la topografia submergida. Aquestes mesures formen part d’un projecte de recerca que impulsen investigadors del grup de Morfodinàmica Costanera de la UPC, juntament amb investigadors de l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA-CSIC) i del Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB).

13/03/2018

Les platges són una de les zones naturals més dinàmiques de la Terra i entendre els processos geofísics dominants té un gran interès tant des d'un punt de vista científic com sòcio-econòmic. Per aquest motiu, un equip d'investigadors del grup de Morfodinàmica Costanera del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), dirigit per Francesca Ribas, Daniel Calvete i Albert Falqués, juntament amb investigadors del grup de recerca de Processos Sedimentaris Oceànics i Litorals de l’Institut de Ciències del Mar (ICM); del Departament d'Oceanografia i Canvi Global de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA) —ambdós del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)— i del Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB) han iniciat el 12 de març, una campanya intensiva de mesures a la platja de Castelldefels per millorar el coneixement sobre la complexa dinàmica acoblada de les onades, els corrents, la sorra i la topografia submergida.

Aquest projecte de recerca servirà per avançar en la comprensió del transport de sediment i els canvis morfològics en el litoral, un fenomen sobre el qual encara queden molts aspectes per conèixer, degut en part a la seva complexitat. En conseqüència, no es pot predir amb certesa els efectes de diferents factors, siguin intervencions humanes com la construcció d’espigons o les regeneracions de platges, o fenòmens naturals com els temporals. En aquest sentit, la platja de Castelldefels esdevé un laboratori natural per fer mesures i conèixer amb més detall els processos subjacents.

El grup de la UPC que dirigeix el projecte treballa amb aquestes dades des de la seva seu, a l’Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC), al Campus del Baix Llobregat.

Models matemàtics i vídeo-monitorització
Per dur a terme aquesta campanya intensiva de mesures a Castelldefels s’utilitzen, per una banda, models matemàtics que resolen les lleis de la física mitjançant mètodes numèrics, i, per l'altra banda, mesures experimentals in situ i amb sensors remots com ara càmeres de vídeo i radars.

L'objectiu de la campanya, que s'ha dut a terme fins al 23 de març, és monitoritzar durant set dies la dinàmica de la platja i, més en detall, els canvis en les barres de sorra submergides i en la línia de costa, així com els intercanvis entre la platja i la plataforma continental. Es mesuren de manera contínua les característiques de les onades a diferents profunditats, així com els corrents, la terbolesa de l’aigua i les ondulacions topogràfiques del fons marí amb instruments col·locats en diferents posicions. També es prenen mostres de sediment, per estudiar-ne les característiques granulomètriques, i es mesura repetidament la topografia emergida i submergida.


Imatge en planta de la platja de Castelldefels obtinguda a partir de promitjar i georeferenciar 10 minuts d'imatges de les 5 càmeres de vídeo. La franja blanca és l'espuma generada amb la ruptura de les onades i indica la presència d'una barra crescèntica submergida. El rectangle verd indica la zona que es monitoritzarà en més detall

L'anàlisi es complementa amb les dades obtingudes a partir del sistema de vídeo-monitorització que hi ha instal·lat de forma permanent a la torre de la Plaça de les Palmeres de Castelldefels, i que permet obtenir imatges i vídeos a partir dels quals es poden quantificar amb bona resolució els canvis en la línia de costa i en les barres submergides. Aquestes dades també s’obtenen mitjançant un radar instal·lat i que serveix per comparar els dos tipus de sensors remots. Investigadors de la Universidad del Norte (Colòmbia) i de la University of Copenhagen (Dinamarca) també participen en la campanya i aporten instrumentació.

Es tracta d’un projecte de recerca finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad i que compta amb la col·laboració, per la campanya de mesures, de l'Ajuntament de Castelldefels, Port Ginesta i l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Més informació: