Compromís amb l’enfortiment del català com una llengua acadèmica

La UPC va participar, el 24 d’abril, en la I Jornada sobre el Pla d’enfortiment del català en el sistema universitari i de recerca, organitzada pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, en la qual es van presentar els indicadors per al seguiment del Pla.

14/05/2024

A la I Jornada sobre el Pla d’enfortiment del català en el sistema universitari i de recerca, que va tenir lloc a la seu del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, es van presentar els indicadors per al seguiment del Pla i la Guia per a l’elaboració de criteris de gestió del multilingüisme als centres de recerca. Així mateix, es va presentar un vídeo que recull el testimoni dels diferents agents implicats en el Pla, entre els quals hi ha el de la vicerectora de Qualitat i Política Lingüística de la UPC, Imma Ribas, que va representar la Universitat en aquesta jornada.

La vicerectora explica en aquest vídeo que, per augmentar la docència en català, “s’ha de garantir que el professorat tingui el nivell lingüístic suficient, equivalent a l’acreditació del C1 de català”. Un altre dels eixos que també cal treballar és, segons explica la vicerectora, “l’increment dels treballs d’estudi en català perquè normalment les universitats publiquen aquests treballs en obert i són consultats per diferents grups d’interès, i és la manera de visibilitzar el català com una llengua acadèmica, igual que ho és el castellà o l’anglès”.

Al llarg de la jornada, que va obrir la presidenta de l’Institut d’Estudis Catalans, de Teresa Cabré, també es van exposar pràctiques i experiències de gestió del multilingüisme en l’àmbit universitari i de recerca a l’Europa no anglòfona. Va cloure la jornada el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal.

El Consell de Govern de la UPC va aprovar, el 21 de febrer, el Pla d’increment de la docència en català a la UPC (PIDOC UPC), en el qual s’incorporen els objectius d’increment de la docència en català per als dos propers cursos acadèmics. El document forma part del compromís del Pla d’enfortiment de la llengua catalana, signat per totes les universitats del sistema universitari i de recerca de Catalunya el juny de 2022, i dona resposta a un acord del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). A més, la UPC ja disposa del Pla de llengües UPC 2022-2025, que defineix 12 objectius estratègics aprovats pel Consell de Govern.