Comunicat de l'ACUP en relació a la vulneració de la privacitat de polítics catalans

L'Associació Universitària d'Universitats Públiques (ACUP) ha fet públic un comunicat en relació a les vulneracions de la privacitat i el seguiment de les comunicacions mitjançant programari d'espionatge, que afecten determinats líders polítics i alguns membres del sistema universitari català.

28/04/2022

L'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), amb relació a les greus vulneracions de la privacitat i el seguiment de les comunicacions de determinades persones −algunes d’elles membres del sistema universitari català− mitjançant programari instal·lat als seus dispositius mòbils, vol expressar el següent:

• Aquestes actuacions, i en particular aquelles en què s’utilitza programari instal·lat en dispositius d’ús habitual i personal, vulneren la privacitat de les persones i la protecció de dades, cosa que constitueix una greu violació dels drets individuals i col·lectius. Per això és imprescindible donar explicacions i iniciar les investigacions pertinents per aclarir els fets i, en conseqüència, dirimir-ne les potencials responsabilitats i donar-ne compte a la societat.
• Aquestes pràctiques van en contra de l’ús pacífic i respectuós amb els drets humans dels coneixements científics i tècnics, recollits en els principis i valors de les universitats públiques catalanes.

En conseqüència, l'ACUP manifesta que:

• Dóna el seu suport a les persones afectades i se solidaritza amb elles.
• Referma el seu compromís en la defensa dels principis d’equitat, pluralitat, llibertat i democràcia que vinculen a les institucions universitàries.

A Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, el 28 d’abril del 2022