Coneixement i tecnologia UPC a la vuitena edició de l’IoT Solutions World Congress

Un dels dispositius IoT que es pot connectar per LoRa
+
Descarregar

Un dels dispositius IoT que es pot connectar per LoRa

Sensor d’amoníac més fiable i resistent que els convencionals per millorar el benestar dels animals a les granges
+
Descarregar

Sensor d amoníac més fiable i resistent que els convencionals per millorar el benestar dels animals a les granges

Sensor del projecte ETEXHEALTH sobre un teixit vermell
+
Descarregar

Una mostra del sensor del projecte ETEXHEALTH per al desenvolupament de tèxtils intel·ligents, apte per aplicacions en el sector de la salut

Jordi Martí, de CIT UPC, amb  Carmen Borja, CTO de Fractus, durant la sessió 'Aliances estratègiques entre Universitat i Empresa: Tecnologia i Talent per a la Innovació'
+
Descarregar

Diàleg entre Jordi Martí, de CIT UPC, amb Carmen Borja, CTO de Fractus, durant la sessió 'Aliances estratègiques entre Universitat i Empresa: Tecnologia i Talent per a la Innovació'

Durant la mateixa sessió, amb Eva Roca, responsable de Talent Iberia d'Schneider Electric , i el professor de la UPC, Ilker Demirkol, coordinador del projecte MERIT,  debatent sobre noves fórmules col·laboratives per impulsar talent en àrees emergents
+
Descarregar

Diàleg amb Eva Roca, responsable de Talent Iberia d'Schneider Electric , i amb el professor de la UPC, Ilker Demirkol, coordinador del projecte MERIT, sobre noves fórmules col·laboratives per impulsar talent en àrees emergents

Del 21 al 23 de maig, la UPC ha estat present a la nova edició de l’IoT Solutions World Congress. El congrés, que ha tingut lloc al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, ha comptat amb un estand de la Universitat, a través del Centre d’Innovació i Tecnologia (CIT UPC), des d’on s'han donat a conèixer projectes, solucions tecnològiques i coneixement expert per respondre als reptes actuals de l’Internet de les coses en diferents àmbits.

23/05/2024

Un any més, la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) ha estat present, a través del Centre d’Innovació i Tecnologia (CIT UPC), a l’IoT Solutions World Congress (IoTSWC), el congrés internacional sobre transformació de la indústria, mitjançant tecnologies disruptives. A l’estand 80 (Hall P1, Level 0, Street D, Booth 17) s’han exposat tres prototips desenvolupats en l’àmbit de la Internet de les Coses (IoT, per les seves sigles en anglès, Internet of Things), alhora que s'han donen a conèixer altres projectes i tecnologies en àmbits com ara la connectivitat, els bessons digitals, la seguretat, la indústria 4.0, les dades massives (Big Data), l’eficiència energètica i la e-Salut.  

També s'han presentat iniciatives vinculades a la transferència de tecnologia i de coneixement i a la captació de talent en un entorn en què s’estan modulant les relacions col·laboratives entre universitat-empresa, alhora que es creen nous ecosistemes d’aprenentatge per formar especialistes digitals.

Join the UPC at the IOTSWC
Stand 80 (Hall P1, Level 0, Street D, Booth 17)


Els prototips tecnològics que s'han mostrat a l’estand de CIT UPC són els següents:

  • ETEXHEALTH: Tèxtils intel·ligents per a aplicacions en el sector de la salut. Un projecte del grup d'Identificació per Radiofreqüència i Electrònica Flexible (RFLEX) de la UPC centrat en la cerca de solucions basades en l'aplicació de sensors tèxtils electrònics (e-textile) per monitorar les variables biomètriques del cos humà i l'evolució de malalties d'una manera mínimament invasiva.

  • Detectors d’amoníac més fiables i resistents per millorar el benestar dels animals i reduir els costos de producció en les granges. En aquest projecte treballen investigadors del Grup de Micro i Nano Tecnologies per Energia Solar (MNT-Solar) de la UPC en col·labració grup MINOS de la Universitat Rovira i Virgili. La finalitat és la producció fiable, d’alt rendiment i a baix cost de sensors d’amoníac destinats a la ramaderia. Els sensors estan basats en una tecnologia de capes nanoestructurades d’òxids metàl·lics.

  • LoRaMesher: Serveis IoT avançats per a xarxes LoRa en malla, la primera llibreria de codi obert (open source) que permet l'enrutament de dades multi-hop i peer-to-peer en una xarxa en malla de comunicació LoRa. Es tracta d’un projecte del grup de recerca Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuïts (CNDS) per implementar un protocol d'enrutament de dades que permeti la interconnexió d'aplicacions IoT sobre la tecnologia de comunicació sense fils LoRa. Els dispositius IoT connectats per LoRa construeixen una xarxa en malla (Mesh), de manera que es poden comunicar entre si a través dels propis nodes de la xarxa, tal com passa a Internet.

A més d’aquests prototips, s’ha informarà també sobre tecnologies disruptives que donen solució a reptes concrets: els projectes Assolim (rutes optimitzades sota demanda per al sector de la restauració), GIRASOL II (bessó digital de centrals solars fotovoltaiques), ModpoW (IA per detectar la resposta de l'aigua del sòl),  CULTISENSOR  (maquinària de detecció agrícola per a cartografiar les condicions físiques del terreny) o sensQ (tecnologia UPC per homogeneïtzar i millorar el control de qualitat dels processos de fermentació en el sector agroalimentari.

També s'han presentat dues tecnologies en IoT patentades: un recollidor d'energia de vibració electromagnètica d'alt rendiment i un mètode de modulació de dades per als transmissors Wi-Fi comercials per comunicar-se amb dispositius IoT que no siguin Wi-Fi, i dues empreses de base tecnològica sorgides de la UPC en aquest àmbit: Datision i Nearby Computing.

 

Remodelant la col·laboració entre universitat i empresa

Des del punt de vista de la transferència de coneixement i la captació de talent, altres iniciatives presents al congrés han tingut com a objectiu donar resposta i establir sinergies entre la Universitat i la indústria, com és el cas de Plataforma INDUSAC.

En aquesta mateixa línia, el projecte MÈRIT té com a finalitat desenvolupar un nou ecosistema educatiu paneuropeu per a la formació d'especialistes digitals que tinguin un impacte significatiu en el mercat i ajudin a superar el dèficit de professionals en aquest àmbit.

En aquest context, en el marc de l’IoT Solutions World Congress s’ha organitzat la sessió Aliances estratègiques entre Universitat i Empresa:  Tecnologia i Talent per a la Innovació, que serà moderada per Jordi Martí, de CIT UPC, i que ha tingut lloc el 21 de maig, de 15 a 16:30 (Hall 2.1, Room A).

La sessió s’ha iniciat amb un diàleg amb Carmen Borja, CTO de Fractus, empresa pionera en antenes, creada ara fa 25 anys com a spin-off de la UPC, com a cas d’èxit de col·laboració universitat-empresa, la qual ha donat com a fruit la creació del Fractus-UPC Deep Tech Hub.

La sessió ha continuat amb la presentació de solucions UPC, desenvolupades per investigadors i investigadores de la UPC, com a exemple de transferència en IoT, com ara una solució energètica per a l’Open Arms i els projectes LoRaMesher; Kapture, Assolim, ModPoW, sensQ, ADRIANO, CULTISENSOR i GIRASOL II.

Ha finalitzat amb diàleg entre el professor Ilker Demirkol coordinador del projecte MERIT, i Eva Roca, responsable de Talent Iberia d'Schneider Electric , sobre noves fórmules col·laboratives per impulsar talent en àrees emergents.

El 22 de maig, a les 13:40 h (Espai Àgora de l’estand de Barcelona Activa), Silvia Chellini, de CIT UPC, ha fet un resum de les solucions de la UPC en la presentació La revolució IoT: projectes transformadors a l'era digital.