Fi del termini per presentar projectes tecnològics del PDI i treballs d'estudiants al MWC i al 4YFN

La UPC ha obert, per segon any consecutiu, dues convocatòries −El Radar i El Trampolí− per detectar projectes tecnològics dels grups de recerca i treballs de fi de grau, màster i doctorat de l’estudiantat, vinculats a la mobilitat en el sentit més ampli. La finalitat és mostrar els projectes més innovadors a la propera edició del Mobile World Congress (MWC) i del Four Years From Now (4YFN), que tindran lloc del 27 de febrer al 2 de març del 2023 a Barcelona. Els terminis per presentar propostes estan oberts fins al 2 de desembre.

30/11/2022

La convocatòria El Radar s’adreça al personal docent i investigador (PDI) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), amb l’objectiu de promoure la capacitat tecnològica dels grups de recerca i presentar projectes innovadors al MWC 2023, que tindrà lloc del 27 de febrer al 2 de març del 2023, a Barcelona, i que és l’esdeveniment internacional més influent per a la indústria de la connectivitat.

Se seleccionaran projectes acabats o en execució durant l’any 2022 i que puguin produir prototips o demostradors que es puguin mostrar a la fira i que estiguin relacionats amb mobilitat des d’una perspectiva àmplia, incloent, sense excloure’n d’altres, tecnologia 5G, 6G, la ciència de dades i la intel·ligència artificial (IA), la internet de les coses (IoT, per Internet of Things), la gestió del coneixement, les bateries i tecnologies d’emmagatzematge d’energia i els materials orientats a diferents aspectes de la mobilitat.

També es poden presentar, dins l’àmbit de la mobilitat, apps mòbils, amb o sense suport d’un backend que siguin singulars per la problemàtica que intenten solucionar, tecnologies per a mòbil que, en forma d’app o de servei, permetin abastar noves formes de computació, així com combinacions de tecnologies hardware/software que ajudin a problemes difícils de resoldre anteriorment.

Es valorarà el nivell d’originalitat del projecte, la interdisciplinarietat, la col·laboració amb empreses, el potencial de transferir-se al mercat i el grau de maduresa de la proposta.

Es podran presentar propostes en català, castellà o anglès, en una de les tres categories següents:

  • Recerca bàsica amb potencial de transferibilitat a la societat o a empreses i en qualsevol àmbit d’aplicació sempre que les àrees relatives al MWC tinguin un rol important.
  • Projectes de transferència de tecnologia realitzats amb empreses i/o universitats i que estiguin propers al mercat, sempre que les àrees relatives al MWC tinguin un paper important.
  • Projectes de cooperació pel desenvolupament que aportin un valor significatiu a la solució de problemes socials.

Els millors treballs rebran com a premi un vídeo breu de promoció sobre el projecte, produït per la UPC, i la possibilitat de presentar-lo en una reunió amb empreses de l'àmbit del MWC, el dia 24 de febrer del 2023.

Formulari d'inscripció a la convocatòria El Radar

D’altra banda, la convocatòria El Trampolí està orientada a potenciar projectes excel·lents de fi de grau, màster o doctorat d’estudiants de la UPC, acabats i presentats durant l’any 2022 o que es prevegi que estiguin finalitzats (no necessàriament presentats) abans dels primers 15 dies del mes de gener de 2023.

Enguany la temàtica dels projectes estarà relacionada amb la Mobilitat i les tecnologies del sector de l’automoció en un sentit ampli del terme, incloent estudis sobre la mobilitat, així com aspectes tecnològics relacionats amb l’automòbil i els mitjans de transport, ja siguin públics o privats.

L’objectiu és detectar els projectes final de cicle que s’adeqüin més a les característiques del MWC a nivell d’originalitat, potencial de portar el projecte al mercat i a nivell de qualitat d’execució en forma de software o un prototipus tangible i funcional.

També es valorarà el nivell d’originalitat, la interdisciplinarietat de la proposta, el potencial de portar-la al mercat, la col·laboració amb empreses i la qualitat d’execució.

Es podran presentar projectes individuals o grups de projectes, en català, castellà o anglès, que resolguin parts del mateix problema, relatius a avenços tecnològics (com apps mòbils que siguin singulars i suposin un avenç en el seu àmbit d'aplicació dins la mobilitat), que resultin eficients i sostenibles, i que suposin una innovació trencadora en alguna de les àrees de la mobilitat

Els millors projectes en cada categoria també rebran com a premi un vídeo breu de promoció sobre el projecte, produït per la UPC, i la possibilitat d’exposar la tecnologia a l’estand de la UPC al 4YFN (per les sigles en anglès del Four Years From Now), que té lloc de manera paral·lela al MWC, també del 27 de febrer al 2 de març del 2023.

Formulari d'inscripció a la convocatòria El Trampolí


Presentació de propostes: fins al 2 de desembre, via web, a través dels formularis de les convocatòries.