Programa del Claustre Universitari del 4 i 7 d’octubreSessions de debat sobre l’experiència d’aprenentatge a la UPC i com ha d'evolucionar per adaptar-se a les necessitats actuals i de futur

4 d'octubre de 2022, de 9 a 14 hores.

 • 09:00 h - Obertura de la sessió

  A càrrec de Daniel Crespo, rector de la UPC.

 • 09:30 h - Ponències i debat sobre l'experiència d'aprenentatge a la Universitat

  Presentació del vicerector de Política Universitària, Joan Gispets, que exposa les raons que han portat al Consell de Direcció a identificar el procés de transformació de l’experiència d'aprenentatge a la UPC com una de les seves línies estratègiques i indicadors clau sobre la docència de la Universitat.

 • 10:30 h - Ponència:  António Nóvoa, professor de la Universitat de Lisboa, sobre la importància de la transformació de l’experiència d’aprenentatge a les universitats.

 • 11:30 h - Taula rodona: Experiències de transformació de l'aprenentatge a les universitats catalanes: UAB, UPF i UdG.
  Amb la participació de la vicerectora d'Estudis i Innovació Docent de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), María Valdés, que parlarà sobre 'La UAB: cap a un model d’aprenentatge autèntic i connectat amb l’entorn'; Pilar Medina Bravo, comissionada per al projecte EDvolució de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que realitzarà la ponència 'EDvolució, el marc educatiu de la Universitat Pompeu Fabra', i el cap d'estudis de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona (UdG), Lluís Ramió, que impartirà la xerrada 'Aprenentatge Basat en Problemes: aprendre fent'.

  Torn d'intervencions.

 • → 12:30 h - Descans
 • → 12:50 h - Presentacions: iniciatives docents innovadores a la UPC

  'Atenea facilita la innovació docent. Exemples d'ús'
  Joana d'Arc Prat,
  del Departament de Matemàtiques i secretària acadèmica de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE).

  'La docència en arquitectura: aprenent per projectes des de l'emoció, la raó i la cultura' 
  Daniel García-Escudero, cap d'estudis de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), professor del Departament de Projectes Arquitectònics i codirector de les Jornades d'innovació docent JIDA, i de Berta Bardí-Milà, professora del Departament de Projectes Arquitectònics i codirectora de les Jornades d'innovació docent JIDA.

 • Tancament de la sessió amb les conclusions de l'equip de persones relatores.7 d'octubre de 2022, de 9 a 14 hores.

 • 09:00 h - Obertura de la sessió

  A càrrec de Daniel Crespo, rector de la UPC.

 • 09:20 h - Continuació de les ponències i debat sobre l'experiència d'aprenentatge a la Universitat

  'Aprenentatge basat en projectes i en reptes com a eina d'aproximació a la societat'
  Ramon Bragós
  , del Departament d'Enginyeria Electrònica i professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB).

  'Numerical Factory: Una visió transversal de les matemàtiques a l'enginyeria'.
  Antoni Susín, del Departament Departament de Matemàtiques i professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).
 • → 'Consideracions prèvies a iniciar la reflexió sobre l'aprenentatge'

  Esther Real, directora de l'ETSECCPB, i Josep Pegueroles, director de l'ETSETB, ambdós representants del Consell Acadèmic de la UPC.
 • 'L'estudiantat al centre de l'aprenentatge'
  Marc Armangué Fajula, coordinador de Política Universitària del Consell de l'Estudiantat de la UPC.

 • → 10:25 h - Presentació del vicerector de Política Universitària, Joan Gispets, que fa un resum de les intervencions més rellevants de la sessió anterior i dona pas al debat el qual gira al voltant de la situació actual, els reptes de futur i els passos a seguir.

 • → 10:35 h - Primer torn d'intervencions

 • → 11:25 h - Descans
 • → 11:40 h - Segon torn d'intervencions
 • → 12:30 h - Presentació de la proposta de treball per desenvolupar el projecte 'Galàxia Aprenentatge', a càrrec del vicerector Joan Gispets.
 • → 12:40 h - Conclusions del debat per part de l'equip de persones relatores.
 • 12:50 h - Aprovació, si s'escau, d’un acord expressant el suport del Claustre Universitari al Consell de direcció per impulsar el procés de renovació de l’experiència d’aprenentatge a la UPC

  → 12:50 h - Presentació del vicerector de Política Universitària, Joan Gispets, de la proposta d'acord
 • → 12:55 h - Torn d'intervencions
 • → 13:25 h - Votacions
 • → 13:30 h - Torn obert d'intervencions