El 21 de desembre, dia no lectiu a la UPC

El 21 de desembre, dia no lectiu a la UPC
+
Descarregar

El 21 de desembre, dia no lectiu a la UPC

Amb motiu de la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya, el Consell de Govern ha acordat modificar el calendari acadèmic i declarar, el 21 de desembre vinent, com a dia no lectiu. Per tant, no s’impartiran classes ordinàries ni es realitzaran exàmens.

18/12/2017

L’acord aprovat el 15 de desembre pel Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) segueix la recomanació realitzada per la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) a totes les universitats catalanes el 22 de novembre passat.

Tal com indica el calendari acadèmic, durant els períodes no lectius no s’impartiran classes ordinàries ni es realitzaran exàmens però sí que es poden realitzar tribunals de treball de fi de grau o de fi de màster.

Dia laborable amb un permís de quatre hores
Pel que fa al Personal Docent i Investigador (PDI) i al Personal d'Administració i Serveis (PAS), el 21 de desembre es considera dia laborable i els treballadors podran disposar d’un permís de fins a quatre hores, retribuït i no recuperable, per anar a votar. Tots els detalls sobre els permisos relacionats amb la jornada electoral es poden consultar al Portal de personal.