El Campus Diagonal-Besòs de la UPC comptarà amb un nou edifici de recerca promogut per l’INCASÒL

Simulació de la vista frontal del futur Edifici D del Campus Diagonal-Besòs de la UPC
+
Descarregar

Vista frontal del futur Edifici D del Campus Diagonal-Besòs de la UPC

Simulació de la vista lateral del futur Edifici D
+
Descarregar

Vista lateral del futur Edifici D del Campud Diagonal-Besòs

Simulació del pati interior de l'Edifici D
+
Descarregar

Del projecte, destaca el pati com a element vertebrador de l’edifici

Vista aèria del Campus Diagonal-Besòs amb els terrenys on es construirà l’Edifici D
+
Descarregar

Vista aèria del Campus Diagonal-Besòs amb els terrenys on es construirà l’Edifici D

Imatge dels representants institucionals assistents a l'acte de presentació, a l'exterior del Campus Diagonal-Besòs
+
Descarregar

D'esquerra a dreta: Mercè Conesa, directora de l'INCASOL; la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis; l’alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete; el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró; el rector de la UPC, Daniel Crespo; la segona tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona i presidenta del Consorci del Campus Diagonal-Besòs, Janet Sanz i Montse Ballarín, vicepresidenta de Desenvolupament Local i Econòmic de l'Area Metropolitana de Barcelona

El Campus Diagonal-Besòs de la UPC tindrà un nou edifici de recerca promogut per l’INCASÒL que comptarà amb una inversió de més de 24 milions d’euros i 14.352 metres quadrats destinats a la recerca en energia, sostenibilitat i enginyeria biomèdica. S'hi instal·laran l'IBEC, l'IREC i grups de recerca de la Universitat.

13/07/2022

El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró, ha presentat aquest matí el projecte de l’Edifici D del Campus Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), en un acte juntament amb la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis; l’alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete; el rector de la UPC, Daniel Crespo, i la segona tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona i presidenta del Consorci del Campus Diagonal-Besòs, Janet Sanz

El nou equipament compta amb 14.352 m2 destinats a la recerca, 10.670 m2 en superfície i 3.682m2 sota rasant, una inversió de 24,3 milions d’euros i estarà ocupat per l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) −centre consorciat per la Generalitat, la Universitat de Barcelona (UB) i la UPC− i grups d’investigació de la Universitat. "Tots aquests grups augmentaran el potencial de recerca del Campus", ha explicat el rector Daniel Crespo.

El nou Edifici D del Campus està projectat per ser un centre altament sostenible, tant en la seva construcció com en el seu futur manteniment, com també ho són la resta d’edificis del Campus Diagonal-Besòs. En aquest sentit, el rector de la UPC ha afirmat: "Les universitats hem de ser capdavanteres en  sostenibilitat en l'entorn urbà i aquest nou edifici serà un exemple de  la transició cap a un nou model energètic".

Construint el futur de la recerca
L’equip format per Cantallops Vicente Arquitectes i Coma Arquitectura ha estat el guanyador del concurs convocat per l’INCASÒL per a la redacció del projecte i la direcció de les obres de construcció de l’Edifici D, el 6è del Campus Diagonal-Besòs de la UPC. És previst que les obres puguin començar a principi del 2024 i es pugui lliurar durant el darrer trimestre de 2025.

El nou equipament estarà situat entre la rambla Central del Campus i el carrer d’Eduard Maristany. L’Edifici D es construirà sobre preexistències ja executades consistents en fonaments i part de l’estructura de les plantes soterrànies. Tindrà una volumetria amb dues alçades, planta baixa més sis plantes d’alçada d’una banda, i planta baixa més tres plantes d’alçada per l’altra, donant lloc a un edifici esglaonat.

El projecte guanyador planteja un edifici altament sostenible i inclou en la seva estratègia energètica sistemes passius i bioclimàtics. També cal posar en valor la flexibilitat i versatilitat quant als usos i la distribució dels espais, i que es tracta d’un edifici sostenible econòmicament.

En definitiva, tant l’estructura, les instal·lacions, com la resta d’elements constructius que conformen l’Edifici D busquen respondre a necessitats i criteris essencials com són assolir l’objectiu NZEB (nearly Zero-Energy Building), amb un consum d’energia zero o nul, maximitzant l’eficiència i l’autogeneració́ i minimitzant l’energia emprada en el seu funcionament.

Destaca el pati com a element vertebrador de l’edifici. Es tracta d’un atri bioclimàtic que es converteix en el cor de la construcció. Travessa tot l’edifici cosint-lo des de la planta soterrani fins a la planta coberta.

Aquest element arquitectònic s’activa de diferents maneres, segons l’època de l’any i els requeriments climàtics de l’edifici (hivern-estiu, dia-nit), de manera que al cap de l’any proporcionarà un estalvi en la demanda energètica. A l’hivern, durant el dia, actua per efecte hivernacle, acumulant una bossa d’aire preescalfat. A les hores sense radiació solar, aquest aire calent permet reduir les pèrdues energètiques per tot el perímetre del pati, transformant l’edifici en un volum compacte i de molt baix factor de forma.

Pel que fa a la gestió́ de l’aigua, el projecte preveu que la coberta de l’edifici porti incorporada una proposta de recollida, filtratge i reutilització́ de l’aigua pluvial per a reg de l’enjardinament tant exterior com interior.

La vegetació proposada combinarà̀ espècies de mínim consum d’aigua no invasives per a espais entapissats i arbrat de poca profunditat d’arrelament, garantint la captació́ solar a l’hivern i protecció́ solar a l’estiu. S’ha tingut present, també́, que la disposició́ de la vegetació́ permeti un fàcil accés per al manteniment i neteja. Per als espais dels patis comuns de l’edifici, es proposen espècies interiors de baix manteniment en jardineres.

Un altre element vertebrador del nou edifici de recerca del Campus és la façana bioesfèrica. Això vol dir que la façana de l’edifici es concep com un element natural que embolcalla verticalment el volum de forma ordenada i s’adapta a cadascuna de les orientacions per fer front als diferents gradients de radiació solar.

Pol d’atracció per a nous centres, fundacions i grups de recerca
Al nou Edifici D s’ubicaran grups de recerca de l'IREC i l'IBEC, ambdós membres de la xarxa CERCA presidida per la Generalitat de Catalunya, així com grups de la pròpia UPC.

L’IREC, que contribueix en l'objectiu de fer un futur energèticament més sostenible des del desenvolupament científic i tecnològic, ocuparà el 60% de la superfície disponible al nou edifici. L’IBEC és un centre de recerca que abasta gran part dels àmbits de la bioenginyeria i compta amb l’objectiu de convertir-se en el soci tecnològic dels hospitals, dels centres de recerca biomèdica i de les universitats del seu entorn, ocuparà el 20% de l’espai del nou equipament. I, finalment, la UPC, hi ubicarà part dels seus grups de recerca en el 20% restant de superfície disponible de l’Edifici D.

El Campus Diagonal-Besòs
El setembre del 2016 es posava en marxa el Campus Diagonal-Besòs de la UPC, amb 3.100 estudiants i 400 docents i investigadors de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE). Amb una oferta de set graus, quatre màsters i quatre programes doctorats, centrada en les enginyeries biomèdica, elèctrica, electrònica industrial  i automàtica, de l’energia, mecànica, química i de materials. A més de l’activitat docent, l’EEBE té vinculats 41 grups i centres de recerca en diferents àmbits de l'enginyeria.

El Campus Diagonal-Besòs és un projecte en constant creixement en el que la col·laboració de les institucions que l’impulsen (l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, la UPC, la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consorci del Besòs i el Consorci de la Zona Franca) és fonamental. El seu desenvolupament va molt més enllà dels edificis inicials de la UPC, és un espai d’interacció de la comunitat universitària i dels veïns, on no només s’hi estudia, sinó que també s’investiga, es viu, s’innova i es desenvolupen projectes empresarials i de lleure.

Aquest espai d’innovació i coneixement, situat entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs, és un dels campus universitaris més potents en enginyeria sostenible de Catalunya, amb més de 150.000 m2 de sostre edificable per acollir docència, recerca, innovació, activitat empresarial i serveis a la comunitat universitària. El Campus s’ha constituït, també, amb la voluntat de tenir un impacte rellevant en el territori, i de ser-ne motor de transformació social i econòmica.

Actualment, al Campus hi ha quatre edificis en marxa: un de docència, dos edificis de recerca, i la residència per a estudiants, investigadors i docents. Una vegada el projecte estigui del tot desenvolupat, el Campus comptarà amb 13 edificis i una comunitat de 15.000 persones previstes.

Els edificis actualment existents són l’edifici de docència i serveis de l’EEBE (edifici A), amb 20.000 m2 de superfície sobre rasant que concentren les activitats de docència, els serveis i espais de gestió; els edificis de recerca (C), amb 5.750 m2 de superfície, i (I), amb 6.330 m2, on s’han situat els grups i centres de recerca (essencialment de les àrees d’energia, d’enginyeria biomèdica, d’enginyeria química i d’enginyeria de materials) i el Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona. I la residència Diagonal-Besòs (edifici H), per a estudiantat, professors i investigadors, que es va posar en marxa el quart trimestre de 2019.

En constant evolució
L’impuls del nou centre de recerca se suma als últims avenços del Campus viscuts l’any passat. Des de principis del 2021, compta amb un gran parc verd de més de 20.000 m2 que uneix la Rambla de La Mina amb l’àmbit del Port Fòrum i obre l’accés al mar tant a la comunitat universitària com també als veïns dels barris de l’entorn. La urbanització d’aquesta àrea ha permès ordenar els espais lliures que constitueixen el Parc del Campus i el seus àmbits de connexió externa.

A més, des del març de l’any passat s’està tirant endavant la construcció d’un nou edifici (E) que permetrà acollir activitat econòmica provinent de pimes, start-ups i altres iniciatives emprenedores principalment orientades a sectors relacionats amb l’activitat d’investigació i recerca del Campus. El futur edifici tindrà capacitat per acollir fins a unes 700 persones.