El CITCEA-UPC participa en un projecte europeu per flexibilitzar els processos industrials

Primera trobada del projecte FLEX4FACT el 16 i 17 de juny de 2022
+
Descarregar

Primera trobada del projecte FLEX4FACT el 16 i 17 de juny de 2022

El Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA) de la UPC participa en el FLEX4FACT, un projecte europeu cofinançat pel programa Horizon Europe. La iniciativa té com a objectiu flexibilitzar la demanda energètica dels processos productius a la indústria per accelerar la transició energètica cap a un model més sostenible, així com abaratir el cost del preu de l’energia integrant-la en la planificació de la producció.

25/07/2022

El projecte europeu FLEX4FACT, en el qual participa el CITCEA de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) sota la direcció del professor Eduard Bullich-Massagué, compta amb un pressupost de 21 milions d’euros, 18 milions dels quals estan cofinançats pel programa Horizon Europe. El CITCEA-UPC, coordinador científic del projecte, és un dels 23 socis que hi participen, entre els quals n’hi ha d’Espanya, Noruega, Alemanya, Itàlia i Irlanda, coordinats per Sintef Manufacturing AS. Tots ells s’han reunit, els dies 16 i 17 de juny a Barcelona, en la primera trobada de llançament del projecte.

Cap a un model industrial més verd i sostenible
El darrer any el preu de l’energia ha augmentat dràsticament. Com a conseqüència, les despeses de producció de la indústria i el preu de venda final als consumidors també han augmentat. Si bé el cost energètic ha estat tradicionalment computat com un cost indirecte, l’increment del preu de l’energia fa necessari integrar-lo en la planificació de la producció per tal d’abaratir-ne les despeses.

Una altra necessitat del sector industrial és accelerar la transició energètica cap a un model més verd i sostenible. Per aconseguir-ho, és fonamental promoure la flexibilitat de la demanda en el sector elèctric. La variabilitat de les renovables pot produir, entre altres problemes, desequilibris demanda-generació que han de ser compensats. La flexibilitat de la demanda pot oferir, entre d’altres, serveis a la xarxa elèctrica per compensar aquests desequilibris, un concepte que s’anomena Demand Response.

La iniciativa FLEX4FACT està centrada a desenvolupar la tecnologia necessària per donar resposta a aquests reptes. L’objectiu és flexibilitzar els processos industrials mitjançant la digitalització, l’automatització i el control intel·ligent. Amb aquesta flexibilització es pretén integrar el vector energètic a la planificació de la producció, millorar la integració d’energies renovables i promoure la participació de la indústria als serveis de Demand Response per donar servei a les xarxes elèctriques.

Concretament, FLEX4FACT desenvoluparà solucions basades en eines per incrementar la penetració de renovables al sector industrial, com ara els bessons digitals de processos productius a cinc indústries diferents; un mòdul per integrar el vector energètic a la planificació i control de la producció, i una plataforma d’agregació per ajudar al sector industrial a participar en els mercats de flexibilitat de la demanda.

Les solucions del projecte inclouen tecnologia d’Edge-Computing (tècniques punteres de computació) i intel·ligència artificial per optimitzar l’ús de l’energia en el sector industrial, així com tecnologia blockchain per integrar els serveis de Demand response al mercats elèctric. El disseny de les solucions es realitzarà de forma modular per facilitar-ne l’aplicació a altres indústries europees.

L’aportació del CITCEA-UPC
El centre de recerca de la UPC, amb un pressupost d’1,4 milions d’euros, serà l’encarregat de desenvolupar una sèrie d’algorismes. En primer lloc, algorismes d’optimització per incloure el vector energètic en la planificació de la producció d’una forma òptima, que seran adaptats a cinc casos d’ús: dos a Espanya, un a Noruega, un a Itàlia i un altre a Alemanya. També desenvoluparà algorismes per proporcionar a la indústria la capacitat d’oferir flexibilitat de demanda, algorismes d’agregació de flexibilitat de demanda de comunitats energètiques industrials i algorismes per participar als mercats de flexibilitat de demanda de forma agregada i executar la flexibilitat de la comunitat energètica industrial de forma òptima.

El CITCEA-UPC s’encarrega, per tant, d’integrar els algorismes en els cinc casos d’ús. Pel que fa al desenvolupament dels algorismes, el centre compta amb la col·laboració del grup de recerca Design and Optimization of Processes and Services (DOPS) de la mateixa Universitat.

Els socis del FLEX4FACT
A més del CITCEA i del grup de recerca DOPS de la UPC, el projecte té com a socis les entitats Sintef Manufacturing AS; Sintef Industry AS; Sintef Energy AS; l’Instituto Tecnológico de Aragón; Steinbeis-Europa-Zentrum; Evolvere SPA Società Benefit; Aingura IIOT SL; Ikergune; WE PLUS SPA; el Centro di Competenza Start 4.0; Standard Profil Spain SA; Inaventa solar AS; Seacsub SPA; Barna Steel SA; la University College de Cork (a Irlanda); Altran Deutschland  SAS & Co. KG; Fachhochschule Albstadt-Sigmaringen; l’Institutt for Energiteknikk; el Rheinisch-Westfaelische technische Hochschule Aachen; Stam SRL; Sener Ingeniería y Sistemas SA i Theben AG.