El Claustre Universitari aprova l’informe de gestió de la Universitat del 2019

El Claustre Universitari aprova l’informe de gestió de la Universitat del 2019
+
Descarregar

E Claustre Universitari de la UPC s'ha reunit el 18 de desembre, en sessió ordinària

El Claustre Universitari aprova l’informe de gestió de la Universitat del 2019
+
Descarregar

La síndica de greuges, Neus Paris, ha presentat l'Informe d'actuacions 2018

El Claustre Universitari de la UPC, reunit el 18 de desembre a l’Auditori del Vèrtex, a Barcelona, ha debatut i aprovat l’Informe del rector i ha aprovat l’Informe de gestió de la Universitat del 2019.

19/12/2019

En l’Informe del rector presentat al Claustre Universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) el 18 de desembre, Francesc Torres ha informat de les iniciatives més rellevants que han tingut lloc en aquest darrer any.

El Claustre Universitari ha debatut i posteriorment aprovat l’Informe de gestió de la Universitat del 2019, amb 76 vots a favor, 34 en contra i 17 en blanc. El document, prèviament aprovat pel Consell de Govern en la sessió de l’11 de desembre, inclou  un  resum  de  les  actuacions  més  destacades en cada àmbit de treball del Consell de Direcció i es complementa amb el document de seguiment del Pla  d’Actuacions 2018-2021.  

Informe de la síndica de greuges
En la sessió del Claustre Universitari s’ha presentat l’Informe d’actuacions 2018 de la síndica de greuges, Neus Paris, en què destaca el nombre i tipus d’actuacions tramitades, la seva evolució en els darrers deu anys, així com els resultats obtinguts.

Votacions per proveir i renovar representants
El Claustre Universitari ha aprovat, per 58 vots a favor, 39 en contra i 9 en blanc, l’ajornament de l’elecció dels membres de la Comissió de Revisió dels Estatuts de la UPC.

Així mateix, un cop ratificat el procediment d’elecció per a la provisió de vacants al Consell de Govern, el Claustre Universitari ha elegit els següents representants: Jordi Domingo com a representant del PDI-A (professorat doctor amb vinculació permanent), Fanny Esther Berigüete, com a representants del PDI-B (resta del personal docent i investigador), Juni Choi, com a representant de l’estudiantat de grau i màster, i Eduardo Núñez, com a representat del PAS. També s’han elegit Maria Miguel Icaran, com a representant dels estudiants de grau i màster universitari a la Mesa del Claustre Universitari.