La UPC i el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona impulsen el projecte Nexus per facilitar la transferència tecnològica en la construcció

La UPC i el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona impulsen el projecte Nexus per facilitar la transferència tecnològica en la construcció
+
Descarregar

Signatura del conveni pel projecte Nexus amb Celestí Ventura, president del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació (CAATEB) (a l'esquerra), i Francesc Torres, rector de la UPC a la dreta de la imatge

La UPC i el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona impulsen el projecte Nexus per facilitar la transferència tecnològica en la construcció
+
Descarregar

El conveni entre la UPC i el CAATEB s'ha signat el 12 de febrer al Rectorat de la Universitat

La UPC i el CAATEB han acordat impulsar el projecte Nexus, centrat a fomentar els programes de doctorats en arquitectura tècnica i les activitats de recerca en l’àmbit de la construcció i l’edificació, així com la innovació tecnològica i el debat professional i acadèmic en el sector. L’acord preveu la col·laboració de les empreses del sector per desenvolupar projectes de recerca.

12/02/2021

El rector de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), Francesc Torres, i el president del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB), Celestí Ventura, han signat el 12 de febrer un conveni de col·laboració per impulsar el projecte Nexus, amb el qual es vol facilitar la transferència tecnològica cap a la indústria de la construcció. Segons Celestí Ventura, l’acord “estableix un vincle entre els professionals, les universitats i les empreses, que són els vectors imprescindibles per avançar en el coneixement i l’excel·lència”.

Per al rector de la UPC, Francesc Torres, “el projecte Nexus permetrà una aliança clau entre la UPC i el CAATEB que arriba en un moment clau per a la dinamització de l'economia del país. Comptar amb talent de primer nivell que estigui vinculat a les necessitats reals de les empreses de la construcció farà enfortir tot l'engranatge necessari per estar ben alineats”. 

D'acord amb el conveni, es fomentaran els doctorats en arquitectura tècnica i les activitats de recerca en l’àmbit de la construcció i l’edificació, així com la innovació tecnològica i el debat professional i acadèmic en el sector.

Amb aquesta finalitat es fomentarà la col·laboració amb les empreses del sector perquè acullin grups de seguiment i investigació formats per un professor universitari i el seu equip, que anirà acompanyat del director d’execució de les obres. En aquest sentit, es preveu la formalització de convenis específics amb les empreses on es desenvolupin els projectes de recerca. La primera empresa a formalitzar aquest conveni és Constructora del Cardoner de Manresa.

Les investigacions que es desenvolupin en el marc del projecte Nexus seran aprovades per una comissió de seguiment formada per la direcció i la sotsdirecció de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB) de la UPC, així com pel president del CAATEEB i un membre de la Junta de Govern.

Al final de cadascun dels treballs que es duguin a terme mitjançant aquesta col·laboració, s’editarà una publicació amb criteris científics i divulgatius.