Investigadors de la UPC analitzen, per primer cop a Espanya, la qualitat de l’aire a les aules

Investigadors de la UPC analitzen, per primer cop a Espanya, la qualitat de l’aire a les aules
+
Descarregar

La investigadora Marta Gangolells, del GRIC

Investigadors de la UPC analitzen, per primer cop a Espanya, la qualitat de l’aire a les aules
+
Descarregar

Investigadors del GRIC, amb els coordinadors del projecte, Marta Gangolells i Pablo Pujadas, en primer terme

El Grup de Recerca i Innovació en la Construcció (GRIC) de la UPC analitzarà la qualitat de l’aire en una vintena d’escoles de Catalunya, amb l'objectiu que es faci a tot l'Estat, i crearà la primera guia operativa per a la correcta ventilació dels centres escolars, el confort tèrmic i l’estalvi energètic. El projecte es desenvoluparà durant un període de tres anys i està finançat amb uns 130.000 euros pel Ministeri de Ciència i Innovació.

02/11/2021

Una concentració de 980 partícules de CO2 per milió (ppm) a les aules pot provocar manca de concentració i augmentar el risc d’infecció per coronavirus, grip, tuberculosi o rinovirus. De fet, en un aula amb 25 alumnes que no estigui correctament ventilada s’arriba a les 1200 ppm en set minuts. A aquesta realitat s’afegeix el fet que la major part dels prop de 29.000 edificis de centres escolars a Espanya estan construïts abans del 2006, quan encara no estava en vigor al Codi Tècnic de l’Edificació ni el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis, que regulen els aspectes relacionats amb la qualitat de l’aire interior.

Davant d’aquest escenari, el Grup de Recerca i Innovació en la Construcció (GRIC) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) posa en marxa el projecte IAQ4EDU, amb l’objectiu de monitoritzar la qualitat de l’aire als col·legis de l’Estat espanyol i d’establir estratègies de ventilació optimitzades, que tinguin en compte aspectes com la qualitat de l'aire interior, el confort tèrmic i el consum d'energia, alhora que s’ajuda a optimitzar el consum d’energia.

Liderat pels investigadors del GRIC Marta Gangolells i Pablo Pujadas, el projecte caracteritzarà la qualitat de l’aire als col·legis, a partir d’una campanya inicial de monitoratge en 40 aules de 20 centres escolars de Catalunya −dues aules per centre− durant tres estacions l’any, en col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Terrassa, l’Ajuntament de Sabadell i la Diputació de Barcelona. La campanya experimental monitorarà les condicions interiors de les aules, a partir de paràmetres com la temperatura i la velocitat de l’aire, la humitat relativa, la temperatura radiant mitjana i la concentració de CO2. També es mesuraran les condicions exteriors, a partir de la temperatura exterior, la pressió atmosfèrica, la nuvolositat i la velocitat del vent. Igualment, es recolliran dades sobre els ocupants de les aules (alumnat i professorat), com ara el nombre d’alumnes per aula, el gènere i el tipus de roba que vesteixen.

Tal com explica la investigadora principal del projecte, Marta Gangolells, “és molt necessari optimitzar la ventilació als centres educatius tenint en compte tant la qualitat de l’aire interior com el confort tèrmic, el consum d’energia i els costos globals de tot plegat. L’edat mitjana dels edificis educatius a Espanya és molt alta. Habitualment, la solució és obrir finestres, i això no és òptim, ni des del punt de vista del consum d’energia ni del confort tèrmic. Per això, volem ajudar a identificar les estratègies adequades per aconseguir una bona qualitat de l’aire, mentre garantim el confort tèrmic i minimitzem el consum d’energia”.

Guia operativa per als centres
Un cop recollides les dades i l’anàlisi posterior, el GRIC desenvoluparà una guia operativa que ajudi la comunitat educativa a adoptar aquelles estratègies de ventilació natural més favorables en cada moment. “L’objectiu del projecte és dotar la comunitat educativa d’un instrument que proporcioni una vida escolar saludable, millori el rendiment de l’estudiantat i, en possibles èpoques pandèmiques com les que vivim, eviti prescindir de la presencialitat”, conclou Marta Gangolells.

El projecte també desenvoluparà una eina de presa de decisions informades, orientada a racionalitzar les inversions a curt i llarg termini sobre com, quan i on dur a terme actuacions d’inversió, manteniment o millora dels sistemes de ventilació als edificis dels centres escolars.

El projecte IAQ4EDU ‘Estratègies de ventilació optimizades considerada la qualitat de l’aire interior, el confort tèrmic i el consum d’energia en edificis educatius’ està finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació amb uns 130.000 euros, en el marc de la convocatòria 2020 del programa ‘Retos Investigación’, de l’Agencia Estatal de Investigación. Amb una durada de tres anys del projecte, els resultats es tindran el setembre del 2024.