El Metacampus Unite!, la plataforma compartida de l'aliança on forma part la UPC, avança a la segona fase de proves

El Metacampus Unite!, coordinat per la UPC, ha finalitzat la primera fase de proves i avança en la seva implementació. La comunitat universitària ja pot fer servir la plataforma per obtenir informació de Unite!, consultar els cursos disponibles i realitzar inscripcions.

07/06/2021

Les proves del Metacampus Unite!, liderades per la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), han estat portades a terme amb professorat i estudiantat en el context d'esdeveniments Unite! com la primera ‘Spring School on Energy 2021’, organitzada per PoliTO, tres cursos de la ‘Teaching and Learning Academy’ liderats per la UPC (‘Getting started with Project Based Learning’, ‘Case-Based Teaching’ and ‘How to face Entrepreneurship Education’) i el ‘Boot Camp II.

La primera fase va ser útil per centralitzar informació de cursos i activitats, així com les inscripcions a iniciatives Unite!, personalització de perfil per networking, i la primera implementació del sistema d’’Open Badges’, un sistema de certificats digitals. Des d'un punt de vista tècnic, s'han fet proves per la integració de la Interoperabilitat en Eines d'Aprenentatge (‘LTI integration), amb el suport de Grenoble INP-UGA. La ‘LTI integration’ implica que personal i estudiants poden accedir a cursos de manera transparent des del Metacampus, tot i que el curs s'ofereixi a través d'una de les universitats de l'aliança.

La segona fase implica que el Metacampus està preparat per oferir els cursos i iniciatives de Unite!. Per exemple, la integració amb EduGAIN per una autenticació distribuida. EduGAIN és un servei interfederal que connecta diferents fedracions al voltant del món, simplificant l'accés a contingut, serveis i recursos globals en recerca i educació. Això vol dir que el personal i estudiants poden accedir als recursos amb un usuari i contrassenya únics (single-sign-on). A més dels cursos i programes addicionals, el Metacampus implementarà solucions per les necessitats específiques de cada socia de l'aliança, com ara ser un catàleg de propostes de tesis. 

Sobre el Metacampus
Plataforma conjunta de Unite! que proporciona un punt de trobada per tots els membres de Unite!, un ecosistema per intercanviar informació i oportunitats nascudes dins de l’aliança. Més informació del Metacampus Unite!: https://www.unite-university.eu/whatsnew/unite-metacampus-will-become-a-reality

Accedeix al Metacampus Unite!: https://metacampus.unite-university.eu

Us podeu enregistrar al Metacampus amb els correu electrònic UPC o de qualsevol de la resta d'universitats Unite! Si no compteu amb correu electrònic institucional, cal contactar amb unite.metacampus@upc.edu per sol·licitar registre manual.