El portal FUTUR estrena imatge, continguts i funcionalitats

Nova versió del portal FUTUR
+
Descarregar

Nova versió del portal FUTUR

Visibilitat dels resultats de la recerca

El portal FUTUR es va posar en marxa l’any 2014 amb la finalitat d’incrementar la visibilitat i l'impacte a Internet dels resultats de la recerca de la UPC, de donar a conèixer el personal investigador de la Universitat arreu del món i de facilitar l'accés a la comunicació científica. Des d'aleshores, el Servei de Biblioteques Publicacions i Arxius, responsable del portal, ha anat implementat millores en col·laboració amb altres unitats i serveis de la Universitat. 

La nova versió de FUTUR, el portal de la producció científica del personal investigador de la UPC, incorpora millores en la visualització, nous continguts i noves funcionalitats, alhora que ofereix més rapidesa en la navegació i en l’actualització de les dades. La possibilitat de filtrar la producció científica pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) és una de les novetats.

01/02/2022

Aquest mes de gener s’ha posat en marxa una nova versió el Portal FUTUR de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), l’entorn digital que recull i mostra la producció científica de les investigadores i els investigadors de la Universitat. El portal mostra també la informació sobre les unitats bàsiques, grups i ens de recerca als quals pertany el personal investigador, així com la xarxa de col·laboració de la qual formen part dins de la Universitat.

La  nova versió de FUTUR presenta ara continguts nous, com són, al menú superior, l’accés directe als programes de doctorat, i, a la part inferior, seccions noves i més recursos vinculats a la producció científica i al coneixement que es genera a la UPC.

El primer apartat de la pàgina principal se centra en la Ciència oberta i inclou informació sobre l’accés obert i sobre  les dades de recerca FAIR (el conjunt de principis que, seguint la normativa europea, fan que les dades siguin trobables, accessibles, interoperables i reutilitzables). També enllaça al codi d’integritat de la recerca i al comitè d’ètica de la UPC, així com al Portal de Ciència Ciutadana de la Universitat.

Al segon apartat, anomenat Recerca i valors UPC, es dona accés a informació sobre els acords transformatius i ajuts per publicar en accés obert (Open Acces), així com  les polítiques i recomanacions per aconseguir un model de ciència més oberta a la Universitat.


Expertesa UPC
En aquest segon apartat s’ubica també la Guia d’expertes i experts, adreçada als mitjans de comunicació i que permet identificar el personal investigador que vol aportar coneixement en temes d’actualitat o de divulgació social de la ciència en aquells camps en els quals és especialista. Per formar-ne part, només cal que l’investigador o investigadora ho indiqui a la pàgina personal de Futur, especificant l’expertesa amb paraules clau i publicant una fotografia de retrat.

Una nova funcionalitat del portal és l’accés a la producció científica a partir dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Cerques més afinades
A més de l’accés pels ODS, també s’han aplicat nous filtres dins l’apartat Personal, que permeten cercar tant des de la perspectiva de gènere (investigadores i investigadors) com des de la vinculació amb la Universitat (en actiu o actualment sense vinculació), per poder donar visibilitat a tota la producció científica realitzada a la UPC

Una altra novetat són els continguts de la secció Propietat industrial, que ofereix, juntament a la informació de la patent d’invenció, la del model d’utilitat, els dissenys industrials, les marques, els registres de software o les varietats vegetals, a més de possibilitar la cerca per anys.

Per part seva, el personal investigador té ara la possibilitat de decidir si a la seva pàgina de Futur es mostra la producció científica completa i/o el currículum abreujat de DRAC.

Millores tecnològiques

D’altra banda, la nova versió incorpora també millores tecnològiques que augmenten el rendiment i l'escalabilitat de la plataforma, de manera que es garanteix un accés més ràpid al portal i una major rapidesa en l’actualització de les dades.