Un any de UNITE!, un projecte amb participació de la UPC per construir la universitat europea del futur

Amb un primer any virtualitzat quasi en la seva totalitat per la pandèmia, les iniciatives i projectes UNITE! han posat les bases d’una aliança que articula a set de les universitats més prestigioses d’Europa. Un dels passos immediats de l’aliança és la construcció d’una meta-plataforma digital que connectarà l’experiencia de l’aprenentatge virtual i els programes docents conjunts per a més de 167.000 estudiants.

02/12/2020

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) conjuntament amb la Technical University of Darmstadt, l’Aalto University, el KTH (Royal Institute of Technology), les Grenoble INP graduate schools of engineering and management (University Grenoble Alpes), el Politecnico di Torino i la Universidade de Lisboa impulsen el projecte UNITE! com un punt de partida del nou enfocament que la Comissió Europea està proporcionant al futur de l’Espai Europeu d’Educació. L’objectiu és constituir un espai comú entre aquestes institucions per a la formació multidisciplinar, la cooperació en docència i recerca i la transferència del coneixement entre regions. UNITE!, que forma part de l’aposta estratègica europea per augmentar la qualitat i l'atractiu de l'educació superior del Vell Continent, celebra el seu primer any de vida amb la premissa de la virtualització obligada per la pandèmia. Entre els nous projectes que s’albiren per a un horitzó proper, un dels més rellevants és el desenvolupament de la plataforma digital que ha de donar lloc al primer gran campus virtual europeu. L’empresa del grup UPC, IthinkUPC té l’encàrrec d’aquest desenvolupament.

Adaptació i lideratge en temps desafiants
Durant el seu primer any de vida, el projecte ha hagut de fer front a les situacions extraordinàries generades per la pandèmia. Un exemple, és l’adaptació a l’entorn virtual d’iniciatives com INSPIRED, el campus d’estiu que s’impulsava des de la TU Darmstatd i que virtualitzat i amb una setmana de duració va servir per configurar un projecte internacional per a l’aprenentatge digital orientat a la recerca interdisciplinària centrada en la farmàcia interestel·lar, en l’àmbit de la bioenginyeria.

Un any de UNITE!
En aquest primer any de vida, UNITE! ha començat a prendre forma a partir de la configuració de la governança general del projecte i la celebració de reunions presencials i virtuals en les quals han estat presents tots els participants en l’aliança, però sobretot, el projecte ha començat a perfilar els continguts acadèmics a l’entorn de temàtiques sobre les quals les universitats participants són especialment capdavanteres. Un exemple és 'Virtual Credit Mobility in Energy', que ha de donar lloc a cursos virtuals en aquesta matèria reconeguts per totes les universitats participants en el marc d’un mobilitat no presencial, que aproparà l’experiència acadèmica internacional a grups amplis de l’estudiantat.  

S’han organitzat també els grups de treball de l'aliança, els motors principals d’UNITE! i s’han configurat els canals principals per a la comunicació del projecte. De la mateixa s’han establert ja els criteris de qualitat i les bones pràctiques de l'aliança i, en concret, s’ha formulat el Manual de gestió de la qualitat.

En aquest primer anys UNITE! ha estat també un dels quatre participants del projecte EUniQ, que té com a objectiu desenvolupar un enfocament europeu per a una avaluació integral de la qualitat de les xarxes universitàries europees.

Una metaplataforma per al futur campus virtual UNITE!
El metacampus de UNITE!  serà desenvolupat durant els propers mesos per IThink UPC, l’empresa de consultoria i serveis avançats de software del grup UPC. El nou metacampus serà una plataforma digital de darrera generació que connectarà les set universitats de l’aliança i permetrà als membres d’aquestes universitats l’accés online tant als programes docents com a les activitats acadèmiques que s’ofereixen en el marc de UNITE!

El metacampus UNITE! se suma als campus virtuals de què disposen les universitats membre de l’aliança. A través d’ell, un estudiant podrà accedir a la mobilitat dissenyada a mida dels seus interessos i necessitats individuals. El metacampus articularà igualment experiències i esdeveniments d’aprenentatge no reglat i serà l’eina de comunicació, d’orientació i de suport per als estudiants.

El professorat també trobarà en aquesta nova eina telemàtica un instrument per apropar-se més i millor a l’estudiant de forma individual, fent especial atenció a aspectes clau com per exemple les necessitats específiques que té l’estudiantat de primer curs. Un valor més del futur metacampus UNITE! és també un dels valors de l’aliança: el foment de la multiculturalitat i el multilingüisme.

El metacampus, que es desenvoluparà durant la fase pilot de l’Aliança (2019-2022), és un procés en permanent evolució ja que és el germen del campus virtual de la futura universitat europeu a la qual aspira a esdevenir l’aliança UNITE!