El rector presenta al Consell de Govern les actuacions per als cent primers dies de mandat

El rector de la UPC, Daniel Crespo, ha presentat al Consell de Govern de l’1 de juliol el primer paquet d’actuacions previst per als primers cent dies del mandat, que es va iniciar el 7 de juny amb la presa de possessió.

07/07/2021

El document presentat al Consell de Govern de l'1 de juliol i que també s’ha presentat al Consell Acadèmic exposa accions en totes les línies de govern. Entre les accions previstes per a aquesta primera etapa, hi ha la definició de les línies del que serà el pressupost del 2022, així com una anàlisi de la situació pressupostària actual per tal d’adequar el finançament de les actuacions previstes fins a final del 2021.

En l’àmbit acadèmic, en el document presentat pel rector Daniel Crespo destaquen la revisió de l’estructura de l’Escola de Doctorat i una actualització del marc que regula el reconeixement de punts per Direcció i Coordinació (DIC) per als responsables de les titulacions. S’explorarà també la possibilitat de generar una oferta de minors, és a dir, que els estudiants de la UPC puguin ampliar la seva formació de grau amb assignatures del pla d’estudis d’una altra titulació, complementant així els plans d’estudis actuals amb formació avançada en àrees rellevants.

Entre les primeres accions del Consell de Direcció, hi ha la definició de la nova figura del delegat del rector per a l’estudiantat, que es farà d’acord amb el Consell de l’Estudiantat. Es renovaran també els ajuts a estudiantat amb necessitats sobrevingudes en el transcurs dels estudis i es reforçaran les beques d’aprenentatge per prioritzar l’estudiantat que està en situació més vulnerable.

Pel que fa als centres docents, s’ha previst començar a planificar els recursos necessaris per dur a terme les acreditacions institucionals i publicar la convocatòria de les ajudes per a la renovació d’equipament docent.

El rector ha anunciat també que una de les primeres actuacions del nou Consell de Direcció serà la creació de la Comissió de Llengües del Consell de Govern i l’inici dels treballs per elaborar un quart Pla d’Igualtat per a la UPC.

Les actuacions a l’entorn del personal
En l’àmbit del personal, està previst acordar la distribució dels fons addicionals i, en el cas del Personal Docent i Investigador (PDI), convocar places Margarita Salas i María Zambrano, distribuir 14 places de captació de professorat lector i actualitzar el programa d’estabilització del Personal Docent i Investigador  incorporant les persones incorporades amb les diferents figures  de captació. També es revisarà el programa de carrera horitzontal del professorat associat i es farà la convocatòria corresponent, així com una convocatòria beques pròpies, en funció de la disponibilitat dels recursos.

Amb caràcter urgent es definiran les condicions del teletreball per a l’inici del curs 2021-2022 del Personal d’Administració i Serveis (PAS), tot revisant amb la part social les condicions d’aquest tipus de jornada.

Pel que fa a la recerca, s’ha previst entre altres, el reconeixement del quart any dels contractes del Personal Investigador en Formació, així com l’anàlisi de les sol·licituds fetes a la convocatòria per a l’Adquisició d’Equipament Cientifico-Tècnic que s’han fet des de la UPC.

En el marc de la transferència de coneixement, s’obrirà un marc comú de treball amb les entitats vinculades a la Universitat i s’organitzarà una jornada sobre el rol de la UPC en el desenvolupament econòmic i social del territori, entre d’altres.

En aquests primers cent dies també es posen en marxa diverses iniciatives dirigides a desenvolupar l’estratègia digital, com ara el registre de les aplicacions de què disposa la UPC, la posada en marxa del projecte per desenvolupar un portal únic de serveis i la convocatòria de la segona anualitat del Pla TIC.

En l’àmbit de la política internacional, començarà el procés per tal que les unitats que així ho decideixin puguin encetar els seus propis plans d’internacionalització i s’analitzarà l’estat d’execució del Pla d’Internacionalització 2015-2021. A la tardor, la UPC organitzarà el Dialogue 2021 de l’aliança Unite!, una trobada multifocal que semestralment reuneix als partners per sintonitzar i avançar amb l’aliança que articula les universitats membres.

En relació a les actuacions sobre les infraestructures, la redacció d’un pla integral per a la rehabilitació del parc construït és una de les accions clau dels primers cent dies.

Finalment, i pel que fa al funcionament dels òrgans de govern, s’ha previst una convocatòria del Claustre Universitari pel 14 de setembre i l’elecció dels representants d’aquest òrgan al Consell de Govern.