El registre de la UPC, 100% electrònic

El registre general de la UPC ja és totalment electrònic, la qual cosa permet als diferents col·lectius de la comunitat universitària fer els tràmits habituals amb la Universitat en qualsevol moment i sense necessitat de desplaçaments.

11/11/2020

El nou Reglament del Registre general de la UPC, que està en vigor des del mes d’agost passat, estableix l’obligació de tots els membres de la comunitat universitària de fer servir el canal electrònic com a única via vàlida per a la presentació de sol·licituds i documents que s’hagin d’incorporar a un procediment administratiu de la Universitat.

A la seu electrònica hi ha disponibles diferents formularis específics que faciliten el tràmit que es vulgui fer, ja siguin sol·licituds, al·legacions, esmenes o reclamacions, entre d’altres. En els casos en que no estigui disponible el formulari específic, es pot fer servir una instància genèrica.

De tots els tràmits que es presenten a través del Registre, la persona rebrà per correu electrònic un acusament de rebut amb un codi CSV, que permetrà verificar el seu contingut mitjançant el verificador de documents de la seu electrònica.

Sessió de formació, al desembre
El Servei de Desenvolupament Organitzatiu impartirà, durant aquest curs, sessions de formació per al PAS, la primera de les quals serà els propers dies 1 i 3 desembre, a través de google meet. Es tracta del curs ‘Administració electrònica a la UPC: què fem i com ho fem’ (sol·licitud d’inscripció a través de l'Espai de Formació del Portal de Personal des del dia 11 fins al 16 de novembre, inclòs). En aquesta sessió formativa es treballaran els conceptes, les normes i els requisits per afavorir el desplegament de l’administració electrònica a la UPC, donant a conèixer els recursos disponibles actualment. Durant aquest curs, es preveu que hi hagi més sessions de formació en aquest àmbit.

D’altra banda, es preveu dotar cadascuna de les UTG d’un equip d’escàner informàtic, per poder fer còpies autèntiques de documents.

Aquest conjunt d’accions formen part de l’estratègia per avançar en l’administració electrònica, en la qual es treballa des de fa uns anys, i assolir la transformació digital de la Universitat.

Informació relacionada