Elisabet Pérez i Ramon Pallàs, membres 'Fellow' de les societats científiques SPIE i EAMBES, respectivament

Elisabet Pérez i Ramon Pallàs
+
Descarregar

Elisabet Pérez i Ramon Pallàs

La professora i investigadora del Departament d'Òptica i Optometria Elisabet Pérez Cabré ha estat nomenada 'Fellow' de la International Society for Optics and Photonics (SPIE). De la seva banda, Ramon Pallàs Areny, professor i investigador del Departament d'Enginyeria Electrònica, ha estat nomenat 'Fellow' de l'European Alliance for Medical and Biological Engineering and Science (EAMBES).

20/01/2022

La International Society for Optics and Photonics (SPIE) ha distingit la professora Elisabet Pérez Cabré com a membre Fellowen reconeixement al seu treball com a investigadora i divulgadora de l'òptica, així com al seu servei a la comunitat científica.

Elisabet Pérez va incorporar-se a la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) l'any 1996 com a professora del Departament d'Òptica i Optometria i impartint docència a la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT). És investigadora del Grup d'Òptica Aplicada i Processament d'Imatge (GOAPI), on centra la seva activitat de recerca en el reconeixement de patrons invariants a distorsions, les tècniques d'encriptació òptica de la informació, l'ús dels moduladors espacials de la llum en diverses aplicacions i l'òptica biomèdica.

Llicenciada en Física per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 1993, va obtenir el doctorat en Física a la UPC al 1998. Va realitzar diverses estades de col·laboració a la Universitat de Varsòvia (Polònia) i també a la Universitat de Connecticut (Estats Units) amb l'investigador Bahram Javidi, amb qui va treballar en la detecció i reconeixement de senyals de trànsit. Els articles publicats en aquest camp li van permetre guanyar els premis Best Journal Paper de la revista IEEE Transactions on Vehicular Technology el 2002 i el 2005, juntament amb Bahram Javidi. 

Posteriorment, els seus interessos de recerca es van traslladar als sistemes de seguretat òptica per al xifratge de la informació. El seu treball conjunt amb la investigadora María Sagrario Millán en el grup GOAPI i amb l'investigador Bahram Javidi en aquest camp ha originat, entre altres, contribucions en l'encriptació òptica multifactor amb senyals biomètriques i amb tècniques de captura d'imatges amb pocs fotons, recollides a publicacions científiques internacionals altament citades.

En el marc de la FOOT, també ha treballat en l'aplicació i ús de dispositius optoelectrònics en el disseny de lents oftàlmiques per compensar les ametropies poblacionals més habituals, o el seguiment i avaluació del parpelleig d'una persona quan realitza tasques que es mostren en pantalles electròniques. En els darrers anys, Elisabet Pérez ha estat treballant en l'ús de moduladors espacials de llum moderns amb especificacions tècniques més avançades per avaluar lents intraoculars al banc òptic i la seva aplicació en la compensació de l'aberració cromàtica.

Elisabet Pérez és coautora d'una cinquantena d'articles científics internacionals i de quatre patents. A més de ser Fellow de la societat SPIE, és membre de la Societat Espanyola d'Òptica (SEDOPTICA), de la Societat Europea d'Òptica (EOS) i de la Societat Internacional OPTICA (anteriorment OSA). És també una de les investigadores més altament citades en el període 2009-2019, tal com recull l'informe Autors UPC amb articles més citats, elaborat recentment pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC i publicat en obert a UPCommons.

Reconeixement a Ramon Pallàs
L'European Alliance for Medical and Biological Engineering and Science (EAMBES) ha nomenat el professor Ramon Pallàs Areny membre Fellow per la seva dedicació acadèmica i mèrits en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.

Ramon Pallàs Areny es va incorporar com a professor a la UPC l'any 1975 i el 1989 va ser nomenat catedràtic del Departament d'Enginyeria Electrònica. Ha impartit docència a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona, entre 1977 i 2001; des de 2001, a l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels i, des de 2017, també a l'Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB). El curs 1989-1990 va ser becari Fulbright i el 1997-1998 Honorary Fellow a la Universitat de Wisconsin-Madison (Estats Units). Desenvolupa la seva activitat de recerca en el Grup d'Instrumentació, Sensors i Interfícies (GRUP ISI), en el camp de la instrumentació biomèdica, els sensors i els senyals bioelèctrics.

Llicenciat i doctorat en Enginyeria Industrial per la UPC els anys 1975 i 1982, respectivament, és autor o coautor de 27 llibres tècnics en català, castellà i anglès (un traduït al xinès simplificat), vuit dels quals com autor únic i sis com a primer autor. És autor també de 16 capítols de llibres en castellà i anglès, i de més de 90 articles publicats en revistes científiques. Ha dirigit 27 tesis doctorals (7 en codirecció), i 55 treballs de Fi de Grau o Fi de Màster. És el primer inventor en 19 de 27 patents obtingudes, quatre de elles aplicades en productes industrials.

Al llarg de la seva trajectòria ha rebut nombrosos premis i reconeixements, entre altres, el premi Andrew R. Chi al millor article de la revista IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement el 1991, juntament amb l'investigador J. G. Webster; el Premi Ciutat de Barcelona el 1992; el Premi a la Creativitat del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya el 1992; el premi a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC l'any 2000 o la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya el 2002.

Ramon Pallàs és també membre Fellow de l'Institute of Electrical and Electronic Engineers (1998) i doctor honoris causa de la Universitat de Cluj-Napoca (Romania) el 2001.