En marxa 56 projectes de cooperació en el 25è aniversari del CCD

En marxa 56 projectes de cooperació en el 25è aniversari del CCD
+
Descarregar

Imatge d'un dels projectes de cooperació del CCD del 2016, a Ghana

56 projectes de cooperació per al desenvolupament han començat el seu camí a la UPC. Impulsats pel Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD), que aquest any celebra el seu 25è aniversari, compten amb la participació directa de 165 membres de la comunitat universitària. Estan finançats, en part, per les aportacions econòmiques i voluntàries d'estudiants, professorat i personal d'administració i serveis de la Universitat, mitjançant la campanya 0,7 %.

24/09/2017

Una bona part dels projectes de cooperació de la UPC, en particular aquells en els que intervenen estudiants, s’han posat en marxa darrerament. L’objectiu és permetre compatibilitzar la participació per part d’estudiants de la Universitat en aquests projectes amb els seus estudis.

Així, prop de 165 membres de la comunitat universitària es desplaçaran a 26 països per participar directament en l'execució dels 56 projectes de cooperació impulsats des del CCD a través de la seva convocatòria d’ajuts. El disseny i instal·lació de software i equipament TIC a un centre de maternitat i a una escola d’Etiòpia, la implementació d’estratègies de cultiu per avançar en la producció hortícola a una zona rural de Zimbabwe, la implementació d’un nou model per a la presa de decisions a un camp de refugiats de l’Iran, la construcció d’una embarcació al poble d’Azizakpe, a Ghana, o la posada en marxa d’un taller d’òptica per millorar la salut ocular juvenil al Senegal són només alguns dels projectes que es posen en marxa. El CCD també col·labora amb altres iniciatives solidàries impulsades des de la UPC, com és el cas del Programa CUV-Social.

A banda dels projectes de cooperació, des del CCD es dóna suport a activitats d’educació per al desenvolupament i de sensibilització, com ara l’organització de l’Altre Fòrum a l’ETSEIB, l’elaboració de material docent sobre bones pràctiques en bioconstrucció i tècniques constructives tradicionals dels països del sud, entre d’altres. Si se sumen aquest projectes, mitjançant la convocatòria d’ajuts del CCD es dóna suport a 58 projectes i activitats de cooperació.

Aportacions voluntàries mitjançant la campanya 0,7%
Els projectes i iniciatives de la darrera convocatòria, corresponent al curs 2016-2017, compten amb un pressupost total de prop de 255.000 euros, procedent en part de les aportacions econòmiques que realitza la comunitat universitària mitjançant la campanya 0,7 %. Aquesta campanya permet als estudiants realitzar una aportació voluntària de 5 euros en el moment de fer la matrícula, i al personal docent i investigador, així com al d'administració i servies, realitzar aportacions voluntàries a través de la nòmina. Les contribucions rebudes per aquest mecanisme, que es va posar en marxa el curs 1996-1997, se sumen als recursos que hi aporta la institució per fer possible el programa de cooperació al desenvolupament de la UPC que gestiona el CCD.

25 anys de compromís

El CCD és una unitat de la UPC que neix el 1992 a iniciativa del Consell Social amb la missió d'impulsar la implicació activa de la Universitat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i donar suport a la realització d'iniciatives en aquest camp per part de tota la comunitat universitària. A més, desenvolupa una tasca de formació i sensibilització sobre aquesta problemàtica.

En el curs en què es compleix el seu 25è aniversari, s’ha iniciat el treball per integrar a l’activitat universitària els compromisos que es deriven de l’Agenda 2030 aprovada per Nacions Unides que, amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, configuren l’agenda global de desenvolupament d’aquest proper període. L’elaboració d’un nou reglament del CCD és un pas més en aquesta direcció, que reforça el compromís de la Universitat amb la lluita contra la pobresa i les desigualtats a escala local i global.

Aquest any la crisi dels refugiats ha mobilitzat les universitats catalanes, també la UPC, que ha impulsat activitats de sensibilització, ha donat suport a projectes en camps de refugiats a Grècia i al Líban i prepara accions per facilitar l’acollida d’estudiants procedents de zones en conflicte.

En l’àmbit de la cooperació local, la consolidació del Programa UPC de Voluntariat TIC de suport a entitats socials i el bon funcionament d’iniciatives com el Programa UPC Reutilitza o el projecte Rossinyol de mentoria marquen un camí en la línia de l’aprenentatge-servei, que contribueix a millorar la formació d’arquitectes i enginyers i, per sobre de tot, de ciutadans globals.