La catedràtica Esther Real, nova directora de l’Escola de Camins

La catedràtica Esther Real, nova directora de l’Escola de Camins
+
Descarregar

Esther Real, durant la presa de possessió del càrrec, juntament amb el rector Francesc Torres i Pedro Diez, director de l'Escola de Camins els darrers quatre anys

La catedràtica Esther Real, nova directora de l’Escola de Camins
+
Descarregar

Retrat d'Esther Real Saladrigas. Autora de la imatge: Dolors Giménez

Únic centre universitari català en l’àmbit de l’enginyeria civil
L’Escola de Camins de la UPC es l’únic centre docent de Catalunya que imparteix estudis universitaris de grau, màster i doctorat en l’àmbit de l’enginyeria civil. En concret, aquest curs acadèmic 2020-2021 ofereix quatre graus: en Ciències i Tecnologies del Mar; en Enginyeria Civil, en Enginyeria Ambiental i en Tecnologies de Camins, Canals i Ports (docència en anglès).

Pel que fa als estudis de màster, n'ofereix 11 en total: els màsters universitaris en Enginyeria de Camins, Canals i Ports; Oceanografia i Gestió del Medi Marí; Enginyeria Ambiental; en Enginyeria Estructural i de la Construcció, en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat i en Enginyeria del Terreny, juntament amb el Master's degree in Numerical Methods in Engineering i en Urban Mobility; el Master's degree in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (SAHC), l'Erasmus Mundus master's degree in Flood Risk Management i l'Erasmus Mundus master's degree in in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae).

A més, l'Escola ofereix diverses possibilitats d'obtenir dobles i triples titulacions, que s'imparteixen conjuntament amb altres centres i universitats nacionals i estrangeres, així com el doctorat en Enginyeria Civil, un programa transversal i interdisciplinari.

Cinc directores d’escola a la UPC

Amb aquest nomenament, la UPC compta actualment amb cinc dones en la direcció de centres docents: Esther Real, directora de l’Escola de Camins (ETSECCPB), Anna Maria Gras, de Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB); Adriana Farran, de l’Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE); Inma Rodríguez, de l’Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) i Neus Cònsul, de l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).

La catedràtica Esther Real Saladrigas ha pres possessió, el 19 de novembre, com a directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) de la UPC, després de guanyar les eleccions al càrrec.Amb aquest nomenament, Esther Real esdevé la primera dona en posar-se al capdavant de l’Escola, dirigida en els darrers quatre anys pel catedràtic Pedro Diez.

19/11/2020

Catedràtica d’Estructures Metàl·liques del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental i doctora en Enginyeria de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya· BarcelonaTech (UPC), Esther Real Saladrigas (Badalona, 1970) ha estat nomenada directora de l’Escola de Camins (ETSECCPB) el dia 19 de novembre, després de guanyar les eleccions que van tenir lloc, per votació electrònica, del 4 al 9 de novembre. La candidatura única d’Esther Real va obtenir un ampli suport en un procés electoral que va comptar amb una alta participació.

La presa de possessió d’Esther Real en el càrrec suposa l’arribada de la primera dona en la direcció de l’Escola de Camins, fundada el 1973. L’acte ha comptat amb la participació del rector de la UPC, Francesc Torres; del catedràtic Pedro Diez, director de l’Escola des de l’octubre del 2016 i de la secretària general de la Universitat, Margarida Espona.

L’any 2018, Esther Real va esdevenir la primera dona graduada de l’Escola de Camins en aconseguir la categoria de catedràtica.  Anteriorment, ha estat vicerectora de Transferència de Tecnologia de la UPC (2014-2017) i ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat i de gestió universitària a equips directius de l’Escola. També ha estat sotsdirectora del Departament d’Enginyeria de la Construcció (2008-2009) i responsable del programa de doctorat i del màster en EEiC, entre altres. D’altra banda, ha estat sotsdirectora de la Càtedra CELSA-UPC en Acer i Construcció (2001-2010).

Actualment és membre vocal de la Junta Rectora del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya i forma part de diverses associacions, revistes i comitès normatius.

Com a professora, ha impartit docència en diferents titulacions de grau i màster de l’ETSECCPB.  La seva activitat de recerca, com a membre del grup de recerca Anàlisi i Tecnologia d’Estructures i Materials (ATEM) , se centra principalment en l’estudi del comportament estructural de l’acer i de l’acer inoxidable. En particular, s’enfoca a problemes estructurals associats amb la inestabilitat dels elements d'acer al carboni i d’acer inoxidable. La seva obra es reflecteix en nombrosos articles en revistes indexades internacionals. Pel que fa a l’acer inoxidable, ha contribuït activament al desenvolupament continu de la normativa europea sobre comportament estructural de l’acer inoxidable EN1993-1-4, que proporciona recomanacions per al disseny d’estructures amb aquest material.

L’equip directiu i els objectius del mandat
L’equip directiu encapçalat per Esther Real, de caràcter multidisciplinari i amb experiència àmplia en la gestió, està format pels professors i professores Dani Fernández, Ivet Ferrer —que esdevé la primera sotsdirectora de gènere de la UPC—, Francesc Soriguera i Sergio Ziotnik (com a noves incorporacions), juntament amb Joan Baigés, Miquel Cervera, Cesar Mosso, Eva Oller i Martí Sánchez, que ja eren membres de l’equip encapçalat per Pedro Diez.

Tot i iniciar el mandat en un context d’emergència sanitària per la pandèmia mundial de COVID-19, el nou equip considera que arriben en un moment favorable per a l’Escola, que en els darrers anys ha evolucionat de manera constant tant en l’àmbit docent com de la gestió. D’una banda, s’han introduït nous plans d’estudis que integren disciplines de l’enginyeria civil i l’enginyeria ambiental. De l’altra, s’ha format una unitat transversal de gestió (UTG) que dona servei en l’àmbit de Camins. El nou mandat coincideix a més amb la implantació de noves tecnologies docents i de gestió i amb una etapa de relleu generacional important.

Partint d’aquest escenari, el nou equip vol treballar de manera més profunda en l’objectiu de formar professionals que siguin capaços de donar resposta als reptes als que ha  de fer front la societat. Per fer-ho, el nou equip vol reforçar la vinculació ja existent entre el Departament d’Enginyeria Civil Ambiental, l’Escola i la UTG de l’àmbit de Camins, així com amb altres centres docents, ens i instituts de la UPC vinculats a l’enginyeria civil i l’enginyeria ambiental. També vol mantenir i ampliar la relació amb entitats, administracions i empreses nacionals i internacionals que actuen en els dos àmbits.

Tot plegat a través d’actuacions concretes que s’englobaran entorn quatre grans eixos o missions:

  1. Integrar en tota l’activitat formativa el concepte d’emprenedoria i els criteris d’una recerca i una innovació responsables. En aquesta línia es disposa de l’espai Empren del Campus Nord de la UPC, i es compta amb l’expertesa i els criteris del KIC Urban Mobility, molt vinculat a l’Escola.

  2. Continuar incidint en els principis de sostenibilitat per millorar la qualitat de vida de les persones, respectant el medi ambient i les espècies del planeta, amb la vista posada en l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i en el Pacte verd europeu per fer d’Europa un continent climàticament neutre d’aquí al 2050.

  3. Integració de la perspectiva de gènere a les carreres científiques i tecnològiques, en la línia impulsada per la UPC en el marc del Pla d’Igualtat  (amb iniciatives com el programa Aquí STEAM), i per la Generalitat de Catalunya, que l’ha incorporat com a nova competència transversal dins del Sistema Universitari Català.

  4. Reforçar el sentiment de pertinença a l’Escola i a la professió. Malgrat el distanciament que està imposant la pandèmia, l’equip intentarà recuperar una part de la presencialitat, tant el la docència com en les altres relacions dins l’Escola, dins de les mesures de seguretat recomenades. També preveuen accions conjuntes amb el programa UPC Alumni (i específicament en el Club Camins) i amb els Col·legis professionals.