Els estudiants de l'equip 'TO' aconsegueixen dos tercers premis al concurs Solar Decathlon Europe 2019

Els estudiants de l'equip 'TO' aconsegueixen dos tercers premis al concurs Solar Decathlon Europe 2019
+
Descarregar

L'equip 'TO', celebrant un dels tercers premis

Els estudiants de l'equip 'TO' aconsegueixen dos tercers premis al concurs Solar Decathlon Europe 2019
+
Descarregar

Acabant de muntar el prototip real a Szentendre, Hongria

Els estudiants de l'equip 'TO' aconsegueixen dos tercers premis al concurs Solar Decathlon Europe 2019
+
Descarregar

L'equip 'TO', celebrant un dels tercers premis

Els estudiants de l'equip 'TO' aconsegueixen dos tercers premis al concurs Solar Decathlon Europe 2019
+
Descarregar

La casa 'TO', instal·lada a Szentendre, Hongria

Els estudiants de l'equip 'TO' aconsegueixen dos tercers premis al concurs Solar Decathlon Europe 2019
+
Descarregar

Estudiants perfilant els detalls de la casa a Hongria

La casa sostenible 'TO’, que ha competit del 28 de juny al 29 de juliol, a Hongria, en el marc del concurs Solar Decathlon Europe 2019, ha estat premiada amb dos tercers premis en les categories d’arquitectura i de circularitat i sostenibilitat. L'equip de la UPC ha estat integrat per 35 estudiants de l’Escola d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) i tres de l’Escola d'Enginyeria Barcelona Est (EEBE).

31/07/2019

El estudiants de l’equip 'TO' han tornat del concurs Solar Decathlon Europe 2019, que aquest any s’ha celebrat a Szentendre, Hongria, amb dos tercers premis per la seva casa sostenible, en arquitectura (ex aequo amb la el projecte Habiter2030, de la École Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Lille) i en circularitat i sostenibilitat (ex aequo amb el projecte Aura, de la Universitat de Sevilla). D’aquesta manera, l’equip integrat per 35 estudiants de l’Escola d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) i tres de l’Escola d’Enginyeria Barcelona Est (EEBE) ha finalitzat en vuitena posició total al certamen, amb una puntuació de 717,966 sobre 1.000.

La competició constava de dues fases: una dedicada al muntatge, que ha tingut lloc del 28 de juny al 13 de juliol, i l’altra, d’exposició, del 14 al 29 de juliol. La valoració del jurat es dividia en 10 subcategories, en cadascuna de les quals es podia obtenir 100 punts. El podi final l’han compost l’equip Habiter2030, de l’ENSAP Lille de França, MOR, de la Delft University of Technology dels Països Baixos i Over4 Team, de la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti de Romania.

De les deu categories en lliça, el jurat de SDE en va puntuar quatre la primera setmana: Comunicació, en la qual 'TO' va finalitzar 8è; Sostenibilitat, en la qual va obtenir la 3a millor puntuació; Innovació i Viabilitat, en la qual va ser 9è; i Eficiència Energètica, en el qual l'equip de la UPC va aconseguir una altra novena posició.  

En la segona setmana es van avaluar les quatre categories pendents: Integració i Impacte, en la qual 'TO' va aconseguir una desena posició, Enginyeria i Construcció, en la qual va finalitzar 6è, Arquitectura on es va tornar a pujar al podi amb la 3a millor puntuació, i Balanç Energètic, en la qual va obtenir la novena millor puntuació. En les altres dues categories, Condicions de Confort i Funcionament de la Casa, el seguiment ha estat diari i la casa sostenible 'TO' va acabar en 6a i 7a posició, respectivament.

Trencant les jerarquies de les estances tal i com les coneixem
Amb el projecte 'TO', l’equip d’estudiants de l’ETSAV i de l’EEBE ha aconseguit trencar les jerarquies de les estances tal i com les coneixem actualment: en aquest habitatge no ha existit una cuina, un lavabo o un saló, sinó que les estances s’han adequat a les comoditats dels habitants. Depenent de les circumstàncies climàtiques, per exemple, s’ha pogut gestionar les condicions de confort de l’espai interior reduint al mínim el consum d’energia, com ara dutxar-se o dormir al sud de l’edifici a l’hivern o contràriament, a la part nord a l’estiu, si es vol fer en la part més càlida de l’habitatge.

Es tracta, per tant, d’una construcció que, a més de facilitar una gestió més sostenible, ha ajudat a posar en pràctica nous hàbits quotidians, més eficients energèticament i que suposen un menor impacte ambiental.

En aquest sentit, el projecte també s’ha plantejat com a objectiu provocar un canvi ecosistèmic, és a dir, s’ha proposat un espai-habitatge que s’estructura al voltant de noves lògiques d’ús i consum, nous hàbits i altres formes d’interrelacionar-se i habitar l’espai, que sense deixar de ser confortable ha esdevingut també dinàmic i adaptable a cada moment. A més, per ajudar als habitants a entendre millor com millorar en sostenibilitat, el prototip ha exhibit el curs dels recursos naturals dins la unitat de l’habitatge i alhora ha facilitat la conversió del residu en un nou recurs, tancant-ne, per tant, el cicle metabòlic.

Actualment s’està col·laborant amb l’Ajuntament de Barcelona a fi que, una vegada finalitzi la competició, el nou prototip s’exposi, a partir del proper mes de novembre, a l’EBEE i que posteriorment es pugui fer servir com a instal·lació pública oberta al barri. També podria ser la seu d’equips d’estudiants o de grups de recerca. En la construcció del projecte 'TO', també hi van col·laborar prèviament estudiants del Centre Universitari de Disseny de Barcelona (BAU) i estudiants de Comunicació Audiovisual de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).