Estudiaran com frenar el despoblament rural al Berguedà i dinamitzar les colònies industrials del Llobregat

Estudiaran com frenar el despoblament rural al Berguedà i dinamitzar les colònies industrials del Llobregat
+
Descarregar

Imatge: calafellvalo

Estudiaran com frenar el despoblament rural al Berguedà i dinamitzar les colònies industrials del Llobregat
+
Descarregar

Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà, el president de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, Jesús Calderer, i el rector de la UPC Francesc Torres, en la signatura del conveni

El Consell Comarcal del Berguedà, l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central i la UPC han signat aquest dijous, 8 d’abril, un conveni de col·laboració per a la realització de dos estudis: un primer, per frenar el despoblament al Berguedà basat en l’anàlisi de les noves habitabilitats al medi rural, i un segon estudi centrat en la dinamització del patrimoni industrial de la comarca.

08/04/2021

Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà, el president de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, Jesús Calderer, i el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), Francesc Torres, han formalitzat aquest conveni amb l’objectiu de col·laborar en l’estudi estratègic territorial, tant urbanístic com arquitectònic, per frenar el despoblament rural juvenil i, a la vegada, promoure l’activació econòmica i demogràfica del Berguedà amb propostes i estratègies concretes.

Tal com es planteja en aquest conveni, la principal finalitat és donar resposta a la problemàtica de despoblament rural al Berguedà prenent com a punt de partida la manca de parc residencial i el dèficit de serveis i infraestructures de la comarca. El president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, ha destacat que l’ens comarcal “no és aliè a aquestes necessitats i té la voluntat de visibilitzar i dinamitzar el seu patrimoni i analitzar les causes del despoblament rural, així com aportar solucions tècniques viables que permetin revertir aquestes dinàmiques”.

Aquest conveni s’emmarca en l’estratègia de la comarca “de fer front al despoblament que pateix”, ha exposat Abel Garcia, conseller comarcal de Joventut. “Volem evitar la fuga de talent i oferir oportunitats d’habitatge i treball perquè els nostres joves es quedin al Berguedà”, ha indicat. El primer acte serà una jornada acadèmica de presentació, el 23 d’abril, sobre despoblament rural amb experts en la matèria i amb la intervenció d’estudiantat de les escoles d’Arquitectura de la UPC i de la Universitat Politècnica de València (UPV). A més, el pròxim mes de juliol, s’organitzarà un taller intensiu amb estudiants de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i l’Escola d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) de la UPC i de l’Escola d’Arquitectura de València de la UPV per proposar estratègies de desenvolupament econòmic i social del medi rural del Berguedà, amb l’objectiu de promoure l’establiment permanent de població a la comarca. El Taller intensiu UPV-UPC sorgeix per iniciativa de la Càtedra d’Innovació en habitatge de la UPV en col·laboració amb la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana i que compta amb una llarga tradició en l’organització de tallers acadèmics sobre noves habitabilitats en medis urbans i rurals. Abel Garcia ha exposat que l’objectiu és que els participants puguin “conèixer una realitat rural com la del Berguedà i explorar les oportunitats que té el territori”.

Per treballar en aquest àmbit i en el marc d’aquesta col·laboració, el Consell Comarcal del Berguedà aportarà 2.500 euros i també facilitarà els tràmits necessaris al professorat i grups de recerca de la UPC perquè aquests puguin desenvolupar els treballs corresponents.

Per la seva banda, la UPC, a través de les seves escoles d’arquitectura, durà a terme diverses accions per tal de trobar alternatives a la problemàtica esmentada. Per exemple, es treballaran propostes estratègiques d’actuació en el patrimoni edificat i en entorns que pertanyen al patrimoni cultural, territorial i arquitectònic del Berguedà, per tal d’oferir alternatives productives i residencials que contribueixin a frenar el despoblament de la comarca i, a la vegada, suposin una millora de la qualitat de vida del seu veïnat.

Les escoles d’Arquitectura de la UPC són centres capdavanters en la docència i la recerca sobre patrimoni arquitectònic i planificació urbanística, reconeguts en l’àmbit internacional. La Universitat, en la línia d’oferir servei com a institució pública que és, vol tenir en compte uns territoris, els rurals, que demanden propostes creatives i rigoroses que garanteixin la igualtat d’oportunitats per a tota la ciutadania amb independència del medi urbà o rural en què habiten. 

Els professors responsables del seguiment d’aquest conveni són Joan Moreno, del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori, i Berta Bardí Milà, del Departament de Projectes Arquitectònics, amb la participació del professor Jordi Franquesa. D’acord amb el conveni signat, s’establirà un marc dinàmic que permeti compartir coneixements, experiències, projectes, estudis i actuacions de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central en l’àmbit del despoblament rural i enriquir aquest treball amb les reflexions i propostes que es formulin des de l’àmbit acadèmic universitari. Així, se centrarà la recerca en l’àmbit de la gestió, l’ordenació i la construcció del territori, així com de les alternatives d’intervenció i promoció del patrimoni existent.

Dinamitzar les colònies industrials
El Consell Comarcal del Berguedà també ha signat un conveni amb la UPC per dinamitzar les colònies industrials del Berguedà. En concret, es busca l’establiment d’un marc estable i dinàmic que permeti compartir coneixements, experiències, projectes, estudis i actuacions del Consell Comarcal del Berguedà en l’àmbit de les colònies industrials, enriquir aquest treball amb les reflexions que es formulen des de la Universitat i fomentar la recerca en l’àmbit de la gestió, l’ordenació i la construcció del territori.

Aquest conveni s’emmarca en l’assignatura Projectes V-VI de tarda de quart curs de l’ETSAB, organitzada des del Departament de Projectes Arquitectònics, amb Félix Solaguren-Beascoa com a responsable, i Berta Bardí Milà com a coordinadora. El grup docent creu necessari plantejar un curs de postocupació de les colònies industrials a Catalunya amb la complicitat dels agents implicats per poder partir de les necessitats i problemàtiques reals.

La consellera de Dinamització de les Colònies Industrials del Berguedà, Araceli Esquerra, ha fet palesa la seva satisfacció per aquest acord amb la UPC. Esquerra ha posat en valor “la importància que tenen pel Berguedà les seves colònies industrials, un conjunt de nuclis fabrils  a redós del riu Llobregat des de cal Rosal fins a l’Ametlla de Merola que configuren un sistema fabril únic a Europa. La consellera Esquerra defensa la necessitat “de buscar alternatives per a aquestes edificacions”, la majoria de les quals són de propietat privada. Ha afegit que el Consell Comarcal, el qual aportarà 1.500 euros per a aquest conveni, aposta per dinamitzar aquests conjunts.