Cap a la transició energètica a les ciutats

La UPC i la Technische Universiteit Eindhoven han col·laborat amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i amb altres set municipis europeus en la planificació de noves estratègies en l’ús de l’energia a les ciutats. La iniciativa forma part del projecte Roadmaps for Energy (R4E), finançat per la Unió Europea en el marc del programa Horizon 2020, amb l’objectiu d’establir, amb l’horitzó a l’any 2050, els fulls de ruta en energia a les ciutats i aconseguir una reducció del 4% del seu consum.

04/06/2018

Roadmaps for Energy (R4E), que va començar el 2015 i que ha finalitzat aquest any, és un projecte de treball col·laboratiu en el qual han participat vuit ciutats associades: Eindhoven, Forli, Istanbul, Newcastle, Múrcia, Palerm, Tallinn i Sant Cugat del Vallès. El principal objectiu del projecte ha estat la planificació de polítiques energètiques innovadores a les ciutats, centrades en edificis intel·ligents, espais urbans intel·ligents i mobilitat sostenible, que serveixin per reduir en un 4% els consums d’energia, amb l’horitzó fixat al 2050.

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), juntament amb la Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) (Països Baixos), ha participat en aquest projecte europeu finançat amb dos milions d’euros pel programa Horitzó 2020, com a soci expert en coneixement en els camps dels smart buildings i les smart cities. El professor i investigador de l’Escola d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), Torsten Masseck, responsable del Centre d’Investigació Solar (CISOL), ha coordinat l’equip de la UPC que ha desenvolupat dos estudis teòrics, ha conduït entrevistes amb experts de tot Europa i ha configurat els fulls de ruta en matèria d’edificis i d’espais urbans intel·ligents. Aquest coneixement ajudarà als municipis a desenvolupar els seus propis fulls de ruta i plans d’acció mitjançant processos participatius.

Actualment les ciutats associades ja han començat a implementar els seus projectes per a la transició energètica, que se centren en temes relacionats, per exemple, amb l'eficiència energètica en edificis històrics, la resiliència urbana pel canvi climàtic, la domòtica urbana, l'emmagatzematge d'energia intel·ligent i les infraestructures d’open data.

El projecte R4E s’ha desenvolupat en quatre passos: primer s’ha establert l’objectiu del projecte i les ambicions de les ciutats participants en matèria d'energia sostenible. El segon pas ha estat el desenvolupament d'escenaris desitjats per a les ciutats de les àrees d'enfocament seleccionades. Durant la tercera etapa, s’ha creat el full de ruta actual, s’han identificat futures tecnologies i altres avenços que han permès la realització dels futurs escenaris desitjats. I en la quarta fase s’ha fet un recull amb els nous projectes i iniciatives, que mostren les ambicions, visions i plans de treball de les ciutats, entre les quals s’inclou Sant Cugat del Vallès. Aquest municipi s’ha treballat en quatre àmbits: els edificis públics, els habitatges unifamiliars, els blocs de pisos i els edificis d’oficina, industrials i dels campus universitaris.

El professor Torsten Masseck afirma que aquesta metodologia de “processos participatius i amb múltiples entitats implicades, ha enriquit el projecte i ha afavorit la creació de noves idees per a projectes específics, basats en una transició energètica intel·ligent de les ciutats”.

Víctor Martínez, director de l’Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat de l’Ajuntament de Sant Cugat, explica que el projecte “ha permès reforçar les nostres ambicions com a smart city, desenvolupant fulls de ruta i projectes específics en el marc d’un consorci europeu de ciutats".

El projecte ha obert una porta important en el camp de l’arquitectura cap a col·laboracions en projectes europeus de recerca.