Francesc Torres: ‘A la UPC sumem’

Francesc Torres: ‘A la UPC sumem’
+
Descarregar

Francesc Torres, candidat a rector de la UPC

Francesc Torres: ‘A la UPC sumem’
+
Descarregar

L'equip de la candidatura: d'esquerra a dreta i en primer terme, Núria Garrido, Gemma Fargas, Santiago Gassó, Francesc Torres, Carme Pretel i Margarida Espona; en segon terme, Juna Jesús Pérez, Jordi Berenguer, Luca Pelá, Agustín Fernández i Xavier Massó, i al darrere: Pep Simó, Santiago Silvestre i Carme Fenoll

Francesc Torres: ‘A la UPC sumem’
+
Descarregar

L'erquip, d'esquerra a dreta: en primer terme, Núria Garrido, Gemma Fargas, Santiago Gassó, Francesc Torres, Carme Pretel, Margarida Espona i Xavier Massó; en segon terme, Juan Jesús Pérez, Santiago Silvestre, Jordi Berenguer, Luca Pelá, Agustín Fernández, Pep Simó i Carme Fenoll

Francesc Torres, enginyer i doctor en Telecomunicació, presenta la seva candidatura a les eleccions de rector, sota el lema ‘A la UPC sumem’, en la qual defensa un equip rectoral amb una visió plural i a prop de la comunitat, per escoltar la veu del PDI, del PAS i de l’estudiantat.

29/04/2021

Francesc Torres, nascut a Sant Joan de Labritja (Eivissa) el 1962, és enginyer de Telecomunicació (1988) per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) i doctor (1992) pel Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), on desenvolupa les seves tasques docents i de recerca, com a catedràtic d’Universitat (2010), en l’àmbit de les radiocomunicacions, els circuits d’alta freqüència i l’observació de la terra.

Va iniciar la seva trajectòria professional a l’Agència Europea de l’Espai (ESA, Holanda, 1988) per incorporar-se a la UPC com a professor associat de l’ETSETB l’any 1989. En l’àmbit docent ha estat sotsdirector cap d’Estudis de l’ETSETB (1998-2000), coordinador del màster internacional Master of Science in Research on Information and Communication Technologies (MERIT) Erasmus Mundus (2006-2009). Ha rebut el Premi a la Millora de la Qualitat Docent del Consell Social de la UPC (1997) pel Laboratori de Radiació i Ones Guiades (ETSETB). Des de l’any 1994, com a membre del grup de teledetecció (RSLab) de la UPC, ha participat en més de 50 contractes amb la indústria com a assessor científic i tecnològic per al desenvolupament, caracterització i monitorització del sensor SMOS (Agència Europea de l’Espai). Aquesta activitat ha donat lloc a la co-autoria de més de 200 publicacions en revistes i congressos internacionals de prestigi i a rebre, com a membre del grup de recerca, diversos reconeixements. Actualment, és membre de la Unitat d’Excel·lència María de Maeztu 2017-2020 CommSensLab de la UPC.

En el marc del programa de mobilitat del MEC, va gaudir d’un any sabàtic a la NASA (Jet Propulsion Laboratory-Caltech, 2005-2006, Califòrnia). En l’àmbit professional, en el període 2000-2002, va col·laborar en la creació del Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya (COETC), donant suport a la secretaria tècnica. Ha estat director del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions del 2013 al 2017. Des del desembre del 2017 és rector de la UPC.

Vídeo d'inici de campanya ‘A la UPC sumem’:


La candidatura

L’any 2017 la comunitat UPC em va fer confiança per liderar una legislatura que comptava amb un equip il·lusionat per empènyer un projecte plural, transversal i estrictament centrat en els objectius acadèmics de la Universitat. Un projecte que s’arrela en els orígens federals de la UPC, que reconeix en la seva implantació territorial la seva missió per ser la universitat de referència de Catalunya en els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura, la ciència i la tecnologia. Un projecte que posa l’estudiantat al centre de l’activitat. Un projecte que aquest 2021 segueix mantenint el compromís ferm d’accentuar el nostre impacte social, de vetllar per la sostenibilitat i la igualtat d’oportunitats. Finalment, un projecte que es reafirma en l’excel·lència en la recerca, la innovació i la transferència de coneixement com la nostra identitat diferencial davant d’altres ofertes acadèmiques. Malgrat la dificultat d’un context polític i econòmic poc favorable, agreujat per la inesperada irrupció de la pandèmia, hem pogut avançar en la transformació de la nostra universitat, complint de forma majoritària els objectius marcats en el Pla d’actuacions UPC 2018-2021. Un pla que es va concebre de forma participativa i que ha anat marcant el camí d’un projecte que ha avançat cap a una universitat més oberta, plural, dinàmica i compromesa amb la societat.

Si hagués de destacar un tret diferencial del nostre mandat seria el d’haver generat un clima positiu, basat en la confiança. M’agradaria preservar un estil de govern equilibrat, marcat per un clima de treball cordial i serè. Amb el lema 'La universitat que escolta' s’ha buscat sempre donar resposta a les demandes de la comunitat a partir del consens, la transparència i el rendiment de comptes. Una forma de governar coral, que s’ha regit sempre pel principi de fer i de deixar fer, de proposar i d’acompanyar. Una forma de governar on qualsevol iniciativa sorgida de la comunitat sempre ha tingut una oportunitat per créixer i desenvolupar-se. Tenim el convenciment que se’ns presentaran moltes oportunitats: en el marc de la gestió dels fons europeus Next Generation; de les iniciatives que se'n derivin del nou Govern de la Generalitat; i de la re-configuració de l’entorn acadèmic post pandèmia.

S’obre un període determinant per al futur de la UPC, amb un escenari on conflueixen reptes, amenaces i també moltes oportunitats, en el que s’hauran de prendre decisions clau pel futur de la UPC.

En els darrers anys hem sabut posicionar la UPC en uns àmbits tecnològics, que en aquest moment són els puntals de la recuperació econòmica fixada per la UE, i que des de la recerca, la innovació, l'emprenedoria i la transferència de tecnologia ens situen a l'avantguarda d’aquest procés de reindustrialització i de reactivació de l’economia, posant-nos al servei de la societat a la que ens devem.

Mirem cap endavant amb il·lusió, amb optimisme i amb voluntat de sumar: sumem en cohesió, en transparència i en qualitat. Amb el lema ‘A la UPC sumem’ volem deixar clar que el nostre esguard sempre serà plural. El nostre interès és incloure i no dividir. Tenim plena confiança en la nostra comunitat, de la que en fem bandera. Per això també continuarem estant ben presents en tots els campus. Fent que la nostra activitat tingui una percepció directa de tots i cadascun dels centres per escoltar de ben a prop la veu del PDI, del PAS i de l’estudiantat. Estem segurs que la finalització de la celebració del 50è aniversari serà un estímul extra a l’hora de repensar la Universitat i posar en valor la seva trajectòria. Volem continuar sent un equip rectoral més a prop que mai de la comunitat. Un equip que sumi.
SUMA’T-HI!

A LA UPC SUMEM EN DOCÈNCIA I ESTUDIANTAT: continuarem treballant situant l’estudiant sempre al centre. Generarem espais de comunicació per escoltar l’estudiantat, per entendre i conèixer què necessita, i dissenyarem els serveis de suport en base a aquestes necessitats.

A LA UPC SUMEM EN POLÍTICA CIENTÍFICA: perquè l’excel·lència en la recerca ha estat, i sempre  serà, un dels nostres trets diferencials. En aquest moment transcendental que vivim, volem valoritzar la recerca a la UPC per contribuir així al desenvolupament social i econòmic del nostre país.

A LA UPC SUMEM EN PDI: assegurarem el relleu generacional del PDI, incrementant les accions de captació de talent i les oportunitats d’incorporació i estabilització a les persones que inicien la seva carrera acadèmica.
 
A LA UPC SUMEM EN PAS: continuarem treballant en tenir una Relació de Llocs de Treball adequada a les necessitats de la Universitat i equilibrada. Impulsarem aspectes tan rellevants com el pla de formació i el pla de desenvolupament professional, així com en la identificació de competències estratègiques per a la UPC.

A LA UPC SUMEM EN POLÍTICA ACADÈMICA: aprofitarem l’experiència d’aquest darrer any per explorar nous models de DOCÈNCIA, transformant en oportunitats els reptes que la pandèmia ens ha posat. Perquè en definitiva som facilitadors d’oportunitats per al nostre estudiantat.

A LA UPC SUMEM EN TRANSFORMACIÓ DIGITAL: treballarem per facilitar l’aprenentatge  dels nostres estudiants amb les millors eines possibles. Farem possible que tot el personal de la UPC disposi d’un lloc de treball adequat a les seves necessitats.

A LA UPC SUMEM EN INTERNACIONALITZACIÓ: seguirem impulsant l’aliança estratègica UNITE! dins del marc de la iniciativa de les universitat europees i reforçarem la nostra participació a les diferents xarxes internacionals.

A LA UPC SUMEM EN TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT I INNOVACIÓ: la Digitalització i la Transició Ecològica són els dos eixos que avui vertebren la política industrial de la Unió Europea. Dos àmbits en els que excel·lim i en els que podem aportar el nostre coneixement per posar-lo al servei del país

A LA UPC SUMEM EN PROJECCIÓ TERRITORIAL I SOCIAL: som un equip que volem seguir apostant per sa seva xarxa territorial, no per models radials, som pioners en crear un vicerectorat de projecció territorial i social. De totes depèn sa seva continuïtat en aquests moments claus que al nostre país li cal fer un salt endavant.

A LA UPC SUMEM DES DE LA GERÈNCIA: en la gestió responsable de recursos públics. En el retiment de comptes. En el suport a l’impuls dels projectes de les unitats acadèmiques. En la gestió responsable en els moments de màxima dificultat, transformant-los en oportunitats de millora.

A LA UPC SUMEM PEL COMPROMÍS SOCIAL I LA IGUALTAT: volem continuar teixint una comunitat que doni resposta als reptes socials tant des d’un punt de vista mediambiental com de la qualitat de vida de les persones. Volem continuar desenvolupant projectes i accions per a garantir la igualtat d’oportunitats dins i fora de la UPC i seguir amb la nostra política de tolerància 0 amb la violència masclista.

A LA UPC SUMEM EN AVALUACIÓ I QUALITAT: volem seguir treballant per a la millora i la simplificació dels sistemes de garantia interns de qualitat de la institució i dels centres. Continuarem treballant per aconseguir l’acreditació institucional de tots els centres docents de la UPC.