Guants i maquetes de realitat virtual per ajudar a persones amb discapacitat visual en temps de COVID-19

Exemple de maqueta virtual per ser detectada per persones cegues mitjançant guants de realitat virtual
+
Descarregar

Exemple de maqueta virtual per ser detectada per persones cegues mitjançant guants de realitat virtual

Fotografia de l’investigador Albert Sánchez Riera
+
Descarregar

L’investigador Albert Sánchez Riera, del Departament de Representació Arquitectònica de la UPC i coordinador del projecte

Un equip de recerca de la UPC desenvoluparà diferents maquetes tiflològiques virtuals en 3D per ser utilitzades amb guants de realitat virtual, especialment adaptats per a persones amb algun tipus de discapacitat visual, i que ajudaran a trencar les barreres físiques en temps de COVID-19. El projecte comptarà amb la participació d’estudiantat de la UPC i voluntaris de l'ONCE, que ajudaran a validar i ajustar els diferents prototips.

14/01/2022

S'estima que més de 36 milions de persones al món són cegues, 217 milions tenen una discapacitat visual moderada o greu i 188 milions tenen una discapacitat visual lleu. Aquestes persones tenen una limitació en la percepció de l’entorn que s’ha compensat amb l’ús de canals sensorials compensatoris, sent el sentit del tacte el més utilitzat. Això ha suposat que s’hagi estès l'ús del sistema d'escriptura tàctil (Braille) i, més recentment, models o maquetes tiflològiques en 3D: unes maquetes especialment dissenyades perquè les puguin tocar persones cegues o amb discapacitat visual.

La pandèmia, però, ha limitat aquesta capacitat sensorial, especialment en els espais públics. “Les mesures sanitàries per fer front a la COVID-19 han dificultat que les persones amb discapacitat visual puguin tocar objectes i, per tant, tinguin dificultats per accedir a determinada informació”, explica l’investigador Albert Sánchez Riera, del Departament de Representació Arquitectònica de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) i coordinador del projecte. “Les persones cegues o amb una discapacitat visual, en certa manera, ‘veuen amb el tacte’. L’ús de guants de Realitat Virtual (RV), sensibles al tacte i a la pressió, els permetria, mitjançant retroalimentació hàptica (un tipus de comunicació tàctil, generalment en forma de patró de vibració), obtenir informació d’espais i d’objectes virtuals, a qualsevol lloc, en qualsevol moment i en condicions de visibilitat zero”, afegeix.

Aquest és el punt de partida del projecte proposat per l’investigador Sánchez Riera, i que rebrà finançament per part d’Indra i la Fundación Universia a través de la VI Convocatòria d’ajudes a projectes de recerca aplicada a la creació de noves Tecnologies Accessibles. El projecte planteja utilitzar com a prova pilot la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, on ja existeix una maqueta tiflològica física i que servirà per comparar els resultats assolits amb el model virtual que es desenvoluparà. La tecnologia serà testada, a més, per voluntaris de la ONCE.

Innovació per a un món més inclusiu
L’equip d’investigació de la UPC desenvoluparà i avaluarà un aplicatiu on s’inclouran diferents Models Tiflològics Virtuals (MTV) que puguin substituir les tradicionals maquetes físiques, que no sempre compleixen els requisits d’accessibilitat. Per dur a terme el projecte, s’estudiaran tots els processos que permeten a les persones amb discapacitat virtual adquirir, codificar, emmagatzemar, recordar i manipular informació sobre l’entorn.

S’adaptarà tecnologia ja existent per integrar la captura del moviment, les dades biomètriques i la retroalimentació de força i tacte per oferir una solució conjunta (software + interfície) adaptada per a persones cegues. S’utilitzaran guants de realitat virtual amb retroalimentació hàptica, sensibles al tacte i a la pressió que ofereixen la capacitat de captura del moviment (un sensor d’orientació amb nou eixos a cada canell) i sensors de captura de flexió i extensió dels dits de la mà.

Per a la modelització de les maquetes tiflolològiques virtuals s’usaran programes de modelatge 3D (tipus Blender i/o 3dsMAx) d’acord amb les prescripcions i necessitats de l’ONCE, mentre que el software es programarà amb la plataforma gratuïta Unity.

Equip transversal per dissenyar i validar els prototips
El projecte es desenvoluparà a l’Architectural Representation Center (ARC) de la UPC i compta amb un equip interdisciplinari d’investigadors i investigadores vinculats a tres escoles de la UPC: l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB) , l’Escola d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i l’Escola d’Arquitectura del Vallès (ETSAV). L’equip de la UPC també està format per Mariana Palumbo Fernández i Ana María Lacasta Palacio, professores del Departament de Tecnologia Arquitectònica, i Ernest Redondo Domínguez i Francesc Valls Dalmau, del Departament de Representació Arquitectònica.

Estudiants de les tres escoles participaran en l’elaboració de les maquetes, en el modelat 3D i en la validació del sistema com a part de diferents assignatures de grau i de màster. En el desenvolupament de l’aplicatiu també hi participaran alumnes del cicle de formatiu de grau superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma del centre d'estudis CampusNET.es, dirigits pel professor de la UPC Héctor Zapata Cebrian.

L’equip també comptarà amb la col·laboració de Laura Blanco Zárate, tècnica en rehabilitació de l'ONCE, i un grup de deu voluntaris que testaran els prototips: col·laboraran en el desenvolupament i perfeccionament de les maquetes virtuals i participaran en els estudis experimentals.

I és que la tecnologia serà avaluada en un entorn real: els usuaris seran monitoritzats amb polseres electrodermals que extrauran dades biomètriques (sudoració i ritme cardíac) per quantificar el seu nivell d'estrès. A més, el repositori de models tiflològics virtuals es geolocalitzarà i estarà disponible de forma gratuïta en un subdomini upc.edu