L’Institut de Recerca Sant Joan de Déu, en què participa el CREB de la UPC, rep el reconeixement com a centre CERCA

L’Institut de Recerca Sant Joan de Déu, en què participa el CREB de la UPC, rep el reconeixement com a centre CERCA
+
Descarregar

Imatge de: Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD)

L'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD), l'únic centre de recerca de Catalunya centrat en la investigació en medicina pediàtrica i en què participa el Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) de la UPC, ha estat reconegut com a centre CERCA. Aquest reconeixement implica el desenvolupament d'una recerca de frontera orientada a l'impacte científic i econòmic i a la millora del benestar social i individual.

11/01/2021

L'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) és un centre de recerca i innovació en biomedicina, centrat en el pacient pediàtric, que va ser creat el 2015 a través d'un conveni de col·laboració entre l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), el Parc Sanitari Sant Joan de Déu i la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu.

La UPC participa en l’IRSJD a través del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB), soci fundador del l'Institut, que agrupa i coordina nou grups de recerca de la UPC que transversalment donen resposta a les necessitats de l'Institut en el camp de les tecnologies de la salut. La seu principal del CREB es troba a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) però els diversos grups de recerca que l’integren també estan presents al Campus Diagonal Nord, a l’edifici K2M i al Campus Diagonal-Besòs. El CREB forma part de la xarxa de centres TECNIO de la Generalitat de Catalunya i del Centre d'Innovació i Tecnologia (CIT UPC).

El reconeixement CERCA, que atorga el Patronat de la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA), implica entrar en l'estructura de recerca de Catalunya com a centre de recerca de qualitat i gestió eficaç i eficient, amb un model de governança que permet assolir estàndards d'excel·lència i, alhora, accedir a nous recursos econòmics que permetin continuar avançant amb el desenvolupament científic de l'IRSJD.

La Institució CERCA focalitza les seves actuacions en contribuir a la presència internacional dels centres de recerca de Catalunya i potenciar la cooperació i l'intercanvi científic amb els millors centres i universitats d'arreu. La institució facilita i promou l'adopció de polítiques conjuntes en la gestió de la recerca, el desenvolupament científic i la transferència de coneixement. També treballa per incrementar i facilitar la transferència de coneixement al sector empresarial i a la societat en general, potenciant alhora la implicació d'aquests agents en l'àmbit de la recerca.