Intel·ligència artificial per millorar la qualitat de vida de malalts d’Alzheimer

Assaigs clínics a quatre països europeus

En la iniciativa, finançada en el marc del programa europeu Horizon 2020, hi participen set socis, entre centres de recerca universitaris, entitats i empreses d’Espanya, França, el Regne Unit, Grècia i Itàlia. Actualment, s’estan duent a terme quatre assaigs clínics de la plataforma a França, el Regne Unit, Itàlia i Espanya, en aquest darrer cas es desenvolupa a la UManresa-FUB.

En cada un dels pilots hi participen 400 persones, de les quals la meitat són persones amb demència i l’altra meitat són persones cuidadores. Els resultats es coneixeran a partir del mes de maig.

La UPC coordina el projecte europeu de recerca en eHealth ‘CaregiversPRO-MMD’, en el marc del qual s’ha creat una plataforma virtual de salut per donar suport tant a les persones que pateixen Alzheimer, com als seus cuidadors i als professionals sanitaris i assistencials.

05/02/2019

La plataforma online desenvolupada en el projecte CaregiversPRO-MMD funciona com una xarxa social i ofereix eines personalitzades i avançades per a cada usuari segons les seves necessitats. Està destinada a millorar la qualitat de vida dels pacients i els seus cuidadors, i el seu apoderament davant dels diferents problemes que s’associen o són conseqüència de la malaltia.

L’objectiu del projecte, liderat per l’investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) Ulises Cortés, del centre de recerca Intelligence Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI-UPC), és aprofitar el potencial de les noves tecnologies de la informació per donar solucions a les necessitats i problemes generats per les malalties cròniques associades a l’envelliment humà. El projecte està finançat pel programa europeu Horitzó 2020 i inclou el disseny d’una app per monitoritzar pacients amb un nivell lleu d’aquest tipus de demència. Aquesta app ofereix eines de suport a les persones cuidadores i permet la interconnexió entre elles, per compartir experiències, i també amb els professionals sanitaris.

L’objectiu de la plataforma virtual, per tant, és millorar el flux d’informació entre el sistema social i sanitari i els pacients i cuidadors. Als professionals que els atenen els facilita informació acurada de l’estat del malalt, al mateix temps que permet que hi interaccionin, i als cuidadors els proposa continguts que els ajuden a millorar els seus coneixements mèdics i assistencials, com per exemple, informació sobre els fàrmacs (efectes secundaris i interaccions) per reduir els factors de risc associats a l’evolució de les malalties neurodegeneratives. Tot plegat ha de fer que l’entorn de les persones depenents estigui cohesionat, informat i preparat perquè aquestes rebin la millor atenció i suport possibles.