Intel·ligència artificial i 'machine learning' per a la gestió del trànsit marítim del Port de Barcelona

La UPC, el Port de Barcelona i Siport21 crearan un sistema innovador de control operatiu del trànsit marítim basat en intel·ligència artificial i 'machine learning'. Es desenvoluparà en el marc del projecte Compass+, que ha resultat adjudicatari com a projecte precomercial a la segona convocatòria del fons d'innovació gestionat per Ports de l'Estat −Ports 4.0−, destinat a millorar l'eficiència i la seguretat de les operacions portuàries, incorporant tecnologies disruptives per impulsar els ports del futur.

21/03/2024

L'objectiu del sistema, que desenvoluparà el Laboratori d'Enginyeria Marítima (LIM) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), el Port de Barcelona i l'empresa Siport21 , és reduir l'impacte que crea en els vaixells atracats al port el pas d'un altre vaixell (a les amarres, moviments excessius, etc.), un fenomen en ascens a causa de l'increment tant del trànsit com de la mida dels vaixells. Les infraestructures portuàries, per la seva rigidesa, no es poden adaptar fàcilment als nous escenaris i cal dotar-les de sistemes de decisió en temps real per millorar l'eficiència, l'eficàcia i la seguretat.

Mitjançant sistemes de monitoratge IoT de baix cost, la tecnologia que es desenvolupi predirà els moviments induïts en diferents escenaris de trànsit de vaixells, tenint en compte les condicions climàtiques per establir recomanacions en la seva entrada o sortida del port. D'aquesta manera, s'evitarà que les operacions de càrrega i descàrrega es vegin afectades, millorant la seguretat i l'operativitat de les terminals. És una eina predictiva d'ajuda a la presa de decisions, tant en la gestió de les operacions de càrrega i descàrrega com en el control del trànsit. En el projecte Compass+ s'utilitzaran diverses tecnologies com la intel·ligència artificial, el machine learning i el monitoratge.

El projecte culminarà amb un pilot a l'atracament 34B del Port de Barcelona, que exerceix també com a agent facilitador, proper a la bocana al canal d'accés, per verificar i ajustar el sistema de predicció. Compass+ compta amb un pressupost d'1,15 milions d'euros i un termini d'execució de dos anys i mig.