Investigadors de la UPC-ESEIAAT cerquen noves oportunitats de negoci per al sector aeroespacial

Investigadors de la UPC-ESEIAAT cerquen noves oportunitats de negoci per al sector aeroespacial
+
Descarregar

Simulació de satèl·lit treballant en zona d’òrbita molt baixa (projecte Discoverer)

Investigadors de la UPC-ESEIAAT cerquen noves oportunitats de negoci per al sector aeroespacial
+
Descarregar

D’esquerra a dreta, Daniel Garcia Almiñana, Silvia Rodríguez, Miquel Sureda i Xavier Roca.

El vessant docent del projecte

A la UPC aquest projecte té també un vessant docent molt interessant, ja que el rofessorat de l’ESEIAAT l’ha obert a l’estudiantat. “D’aquesta manera els motivem amb un projecte real que tindrà una incidència real”, afegeix Garcia. Un grup de 34 estudiants i estudiantes dels graus en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials, Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials i Enginyeria en Tecnologies Industrials, així com dels màsters universitaris en Enginyeria Industrial i en Enginyeria Aeronàutica, han aportat el seu coneixement a la iniciativa amb els seus treballs de fi de grau i de màster, mitjançant el quals han resolt diferents aspectes, tant científics com tecnològics i econòmics.

Si els satèl·lits poguessin treballar en òrbites molt baixes, es reduïrien una desena part els costos de llançament. Quatre professors i investigadors de l’Escola Superior d’Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la UPC participen en el projecte europeu Discoverer, juntament amb altres 8 universitats i empreses, per generar noves tecnologies i obrir noves línies de negoci que permetin treballar amb satèl·lits de nova generació en les anomenades òrbites molt baixes (en anglès, VLEO, acrònim de Very Low Earth Orbit). A més, han obert el projecte a la participació de l'estudiantat, que ha aportat el seu coneixement 34 treballs de fi de grau i de fi de màster. El projecte Discoverer està finançat amb 5,7 milions d’euros pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea.

01/07/2020

Daniel Garcia Almiñana, Silvia Rodríguez, Xavier Roca i Miquel Sureda són professors de l’Escola Superior d’Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC). Tots quatre formen part del projecte europeu Discoverer en el qual participen 9 universitats i empreses europees amb l’objectiu de redissenyar els satèl·lits d’observació de la Terra (EO)  per a que orbitin en altituds molt inferiors a les actuals, en les anomenades Very Low Earth Orbit (VLEO), que es troben a una distància d’entre 200 i 400 km de la Terra.

Actualment ni les agències espacials ni les empreses del sector aeroespacial utilitzen aquesta franja orbital per les dificultats tècniques que comporta, degut a la presència d’una tènue atmosfera que genera resistència en els enginys aeroespacials i també a causa d’elements molt reactius com l’oxigen atòmic que acaben degradant-los en poc temps.

El projecte Discoverer està dividit en cinc grans àmbits centrats en la recerca sobre materials que resisteixin a l’oxigen atòmic, en la tecnologia per fabricar motors optimitzats per treballar en aquest tipus d’òrbites, en el disseny de superfícies aerodinàmiques adaptades a les condicions VLEO, en la construcció d’una càmera d’oxigen atòmic per experimentar a la Terra i, finalment, en la cerca d’oportunitats de negoci i d’un nou mercat que pugui interessar al sector empresarial aeroespacial.


Disrupció en el mercat aeroespacial
Els satèl·lits de propera generació que es construeixin segons  els resultats d’aquest projecte seran molt més petits, menys massius i menys costosos de llançar, i obtindran imatges i informació amb millor resolució que els actuals.

I és que, segons explica el professor Miquel Sureda, “hi ha diferents escales d’òrbita terrestre. La més habitual per a la indústria aeroespacial és la geoestacionaria (GEO), que es troba a 65.000 km de la Terra, on operen molts satèl·lits. Però també hi ha òrbites més baixes, com la Low Earth Orbity (LEO) a uns 2.000 km de distància, que també compta amb molta activitat. El nivell orbital més baix seria l’òrbita VLEO, de molt baixa distància, on actualment no es pot operar”.

Per això, tal i com preveu el professor Daniel Garcia, “si podem aconseguir reduir molt significativament la distància orbital entre els 200 km  i els 400 km, els costos de les missions baixarien una desena part.  Això generaria una disrupció, possibilitaria un creixement exponencial dels beneficis i obriria la porta a nous mercats en el sector aeroespacial”, argumenta el professor de la UPC a Terrassa.

Es preveu que el projecte Discoverer ajudi a que  els programes europeus de vigilància marítima, intel·ligència i seguretat, agricultura de precisió i seguretat alimentària, gestió de terres i control de desastres, s’abarateixin molt significativament. A més, Europa es posicionaria com a líder mundial en el desenvolupament i explotació d’aquestes capacitats tecnològiques. 

Actualment, segons afirma Daniel Garcia, “el negoci de llançament de satèl·lits ronda els 7.000 milions de dòlars anuals i el negoci del mercat de dades obtingudes pels satèl·lits uns 3.500 milions de dòlars”.  I conclou el professor: “Està molt clar que si som capaços de treballar en condicions de molt baixa òrbita en un entorn d’oxigen atòmic, aquest mercat pot créixer molt i els resultats de la seva activitat es multiplicaran fent avançar la tecnologia i la recerca científica que incidirà positivament en el nostre benestar”.

El projecte Discoverer està finançat amb 5,7 milions d’euros per la Unió Europea compta amb la participació, a més de la UPC, de la Universitat de Manchester, la Universitat d’Sttutgart, l’University College of London, i les empreses Elecnor Deimos Satellite Systems, Deimos Castilla La Mancha S.L, The Tech Toybox Inc,  Euroconsult S.A. i Concentris Research Management GMBH.