Investigadors de l’ESEIAAT i TAIGUA creen un nou sistema automàtic per gestionar les dades de la xarxa d’aigua de Terrassa

Investigadors de l’ESEIAAT i TAIGUA creen un nou sistema automàtic per gestionar les dades de la xarxa d’aigua de Terrassa
+
Descarregar

Els investigadors del centre CS2AC de la UPC

Investigadors de l’ESEIAAT i TAIGUA creen un nou sistema automàtic per gestionar les dades de la xarxa d’aigua de Terrassa
+
Descarregar

El grup d'investigadors del CS2AC

Expertesa en aplicar l’IA en la gestió de sistemes d’aigua potable

El  CS2AC, ubicat al Campus de la UPC a Terrassa, ha implementat sistemes similars en altres empreses que gestionen el transport d’aigua potable a Catalunya, com ara Aigües Ter Llobregat (ATL) o el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), les quals transporten el 90% del aigua potable de Catalunya. De fet, l’expertesa i el coneixement acumulat que han generat durant anys de treball han donat lloc a la publicació de l’obra ‘Real-Time Monitoring and Operational Control of Drinking-Water Systems’, un llibre de referència en l’àmbit de la gestió de l’aigua aplicant la Intel·ligència Artificial, de l’editorial Springer Verlag.

Investigadors del centre específic de recerca en Supervisió, Seguretat i Control Automàtic (CS2AC), de la UPC a Terrassa, estan creant un sistema d’Intel·ligència Artificial (IA) que permetrà validar les dades dels mesuradors de cabal de la xarxa de transport d’aigua que abasteix Terrassa, Ullastrell, Viladecavalls i Matadepera. El projecte està impulsat i finançat per l’entitat pública empresarial TAIGUA.

25/11/2021

L’aigua potable que arriba a part de la ciutat de Terrassa, Ullastrell, Viladecavalls i Matadepera prové de l’estació impulsora d’Abrera.

Un grup d’investigadors del centre específic de recerca CS2AC, de la Universitat Politècnica de Catalunya · Barcelona Tech (UPC), format pels professors de l’Escola Superior d’Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) Ramon Pérez, Josep Cuguero, Vicenç Puig i Joseba Quevedo, juntament amb el doctorand Joan Van Eeckhout i el tècnic Juli Romera, estan creant un sistema d’intel·ligència artificial basat en algoritmes que millorarà la gestió hidràulica eficient i sostenible de la xarxa d’abastiment d’aigua.

Gràcies a aquest sistema, l’entitat pública empresarial TAIGUA, que participa en el desenvolupament, podrà analitzar de manera automàtica les dades reals de la xarxa de transport d’aigua que connecta l’estació impulsora d’Abrera amb els dipòsits de capçalera de Can Boada i Can Poal. Aquest sistema intel·ligent es capaç d’invalidar dades errònies i les reemplaça per dades estimades, generant així una base de dades que garanteix el correcte subministrament del cabal d’aigua.

Un cop ha analitzat les dades i les ha donat per bones, els sistema calcula les prestacions del funcionament de la xarxa, el rendiment hidràulic, l’aigua no enregistrada, la precisió dels cabalímetres, la qualitat de la mesura, el consum elèctric de les bombes impulsores i, fins i tot, la petjada de CO2 que generen.

Segons Ramon Pérez, l’investigador del grup CS2AC de la UPC que ha coordinat aquest projecte, “disposar d’una informació fiable millora ostensiblement la gestió hidràulica de la xarxa d’aigua i la fa més eficient i sostenible, perquè amb dades fiables es poden prendre accions de manteniment i de canvis de millora continua”. Segons Pérez, l’automatització en la validació i la reconstrucció de les dades farà que la gestió dels sistemes d’aigua potable guanyin en qualitat respecte al tractament manual.