La Façana del Naixement de la Sagrada Família, en 3D

La Façana del Naixement de la Sagrada Família, en 3D
+
Descarregar

Secció semitransparent de l'interior de la Torre de Simó

El Laboratori Virtual d'Innovació Modelant l'Arquitectura i la Ciutat (VIMAC) de la UPC ha participat al projecte d'aixecament de la Façana del Naixement del temple expiatori de la Sagrada Família. Aquests estudis serviran per analitzar l'estat de la façana i seran la base de posteriors estudis que determinaran les patologies determinants en el procés de restauració.

13/03/2018

El Laboratori VIMAC, de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), ha realitzat un model arquitectònic de la Façana del Naixement, que inclou, per exemple, l’interior del pòrtic de la Sagrada Família que va estar durant molts anys exposat a les inclemències del temps i que ja es va rehabilitar durant els treballs de cobertura del temple el 2010. El projecte el coordina, per part de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la catedràtica Pilar García-Almirall, directora del VIMAC, juntament amb el coordinador tècnic del VIMAC, Juan Corso Sarmiento. El projecte d'aixecament d'aquesta façana ha estat dirigit per l'arquitecte adjunt de la Sagrada Familia, David Puig Bermejo. 

Amb l’escaneig de la façana del Naixement i un cop finalitzin tots els estudis que estan en curs, s'aprofundirà en el coneixement d'aquest element patrimonial, una façana de les més antigues del temple i declarada patrimoni arquitectònic mundial per la UNESCO.

Aquests treballs realitzats per indicació de l'equip tècnic de Sagrada Família s'han dut a terme a través de diversos equips tècnics amb metodologies de captura avançades d'escàner làser, fotogrametria i topografia.

S'ha hagut de superar les dificultats de l'alçada i d'accés a tots els racons de la façana, utilitzant equips d'alta precisió (ubicant-los sobre plataformes) i amb càmeres fotogràfiques penjades (de les grues que s'utilitzen en la construcció de la basílica). Per a la realització d'aquests treballs s'ha comptat amb la coordinació de la Sagrada Família. Amb la combinació de totes aquestes tècniques, i el treball dels diferents equips tècnics (el VIMAC de la UPC, la spin off HEMAV y l'empresa TECCAT), s'ha pogut obtenir un model arquitectònic de núvol de punts tridimensional de la façana. Un núvol de punts de gran precisió, i una representació fotogràfica detallada amb una resolució de cinc mil·límetres per al conjunt de la façana i de dos mil mil·límetres per als terminals que rematen les torres.

Aquesta base d'alt rigor científic-tècnic permet estudiar la geometria arquitectònica i dona una visió detallada de l'estat de conservació actual. A més a més, és un suport documental de referència pels treballs de conservació, rehabilitació, manteniment, projectes de reforma i difusió del propi edifici.

D'altra banda, de forma complementària als estudis d'aixecament, també estan realitzant estudis altres equips de la UPC, com el Laboratori de Materials i Control de Qualitat (EPSEB) i el Laboratori d'Innovació i Tecnologia de l'Arquitectura de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), que han permès concretar tipus específics de materials que composen la façana.
 

Arquitectura, patrimoni i urbanisme

El Laboratori VIMAC és un referent tecnològic a l'ETSAB. Utilitza la tecnologia i metodologies més avançades per dur a terme projectes d'innovació en els camps de l'arquitectura, el patrimoni i l'urbanisme, utilitzant sistemes digitals geo-informació, cartografia digital, topografia, làser escàner terrestre i fotogrametria. Amb aquestes tècniques realitzen mapes, plànols, models 3D i aplicacions interactives, basats en el tractament d'informació parametritzada georeferenciada, que permet la visualització de diferents elements històrics, patrimonials, arquitectònics i urbans.

El Laboratori té una àmplia experiència en el desenvolupament de documentació arquitectònica sobre edificis singulars i històrics, zones urbanes, així com també en estudis urbans i territorials.