eROOTS Analytics, nova 'spin-off' de la UPC per donar suport a la integració de xarxes d'energia renovable en el sistema elèctric

Acte de signatura de l'acord de participacio de la UPC en la nova 'spin-off'
+
Descarregar

Els representants d'eROOTS amb el rector Daniel Crespo, en l'acte de signatura de l'acord de participacio de la UPC en la nova 'spin-off'

La nova 'spin-off' de la UPC eRoots Analytics, sorgida del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA), portarà al mercat nous mètodes i eines de càlcul per a sistemes elèctrics amb gran presència de fonts de generació renovable.

21/06/2022

El sector elèctric està experimentant una profunda reconversió deguda a la massiva integració de generació renovable, la transformació de la indústria i la irrupció de la mobilitat elèctrica. L’electrònica de potencia és, des de fa unes dècades, una tecnologia facilitadora de la generació distribuïda i la generació elèctrica renovable.

Tot i els canvis tecnològics de la indústria elèctrica, però, els sistemes de càlcul necessaris per analitzar, simular, controlar i operar els sistemes moderns d'energia elèctrica no han estat capaços d’aconseguir resultats acurats quan el sistema té gran penetració d'energies renovables. Això és degut a la diferent naturalesa de les fonts de generació renovable, que no estan basades només en les màquines elèctriques tradicionals, sinó que funcionen amb electrònica de potència.

Com a conseqüència, sorgeix la necessitat de desenvolupar nous mètodes i solucions tenint en compte la realitat d'una xarxa elèctrica amb una major prevalença d'energies renovables, que requereixen eines analítiques molt més avançades, capaces d'abordar els problemes d'enginyeria complexos que genera aquesta nova realitat.

En aquest context s'emmarca la nova spin-off de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) eRoots Analytics, sorgida del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA). La spin-off s'ha concebut amb l’objectiu de proveir una solució a aquest problema, a través d’una nova generació de solucions de programari per a l'anàlisi de la xarxa elèctrica, que s'ha desenvolupat durant una dècada de recerca intensiva al CITCEA per donar resposta a les necessitats i requisits específics de les xarxes elèctriques amb alta penetració d'energies renovables i els seus components electrònics de potència associats. 

La spin-off s’ha constituït en el marc del programa de Venture Builder ‘The Collider’ de la Fundació Mobile World Capital Barcelona en la edició 2021.  eRoots Analytics estarà liderada per Jesús Fernández, CEO de la companyia, i pels investigadors del CITCEA Oriol Gomis, Eduardo Prieto i Marc Cheah.

L’objectiu de l’empresa és resoldre les funcions més crítiques per a l'anàlisi de la xarxa elèctrica, específicament per a les xarxes amb una alta penetració d'energies renovables. Per això, es faran càlculs de forma precisa, tenint en compte els convertidors existents, i es definiran i reconfiguraran les proteccions a la xarxa elèctrica, tenint en compte la intensitat limitada de curt-circuit que pot ser subministrada pels convertidors. Aquest fet requereix repensar com es defineixen i parametritzen els equips de protecció elèctrica. D'altra banda, s'analitzarà l’estabilitat de les xarxes elèctriques modernes, tenint en compte les interaccions entre diferents equips i el significat de la freqüència de la xarxa, en xarxes dominades per convertidors. Finalment, s'implementarà la funcionalitat de crear xarxa mitjançant convertidors (funció tradicionalment associada als generadors síncrons).