La proposta per recuperar metalls de residus electrònics, primer Premi Iniciatives al Desenvolupament Empresarial

La proposta per recuperar metalls de residus electrònics, primer Premi Iniciatives al Desenvolupament Empresarial
+
Descarregar

La doctoranda Eva Benzal observa els bacteris objecte d’estudi a través del microscopi òptic

La proposta per recuperar metalls de residus electrònics, primer Premi Iniciatives al Desenvolupament Empresarial
+
Descarregar

Jaume Masana, director territorial de Catalunya de CaixaBank; Antonio David Dorado, rebent el taló del premi; Valentí Junyent, alcalde de Manresa, i Josep Sinca, president de Gest!

La proposta per recuperar metalls de residus electrònics, primer Premi Iniciatives al Desenvolupament Empresarial
+
Descarregar

Xavier Guimerà utilitza un espectrofotòmetre d'Absorció Atòmica per determinar el coure biolixiviat

La proposta per recuperar metalls de residus electrònics, primer Premi Iniciatives al Desenvolupament Empresarial
+
Descarregar

Incubació dels bacteris en contacte amb les plaques de mòbils

La proposta per recuperar metalls de residus electrònics, primer Premi Iniciatives al Desenvolupament Empresarial
+
Descarregar

Plaques de mòbils emprades en la recerca

El projecte de negoci Bioextracció de Metalls d’Equips Electrònics en Desús (Biometallum), impulsat per un equip multidisciplinar d’investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ha rebut el 13 de febrer el primer Premi Iniciatives al Desenvolupament Empresarial, impulsat per l’Associació de Professionals Sèniors al Servei del Territori (Gest!) i l'Obra Social de La Caixa amb el suport de l’Ajuntament de Manresa, l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) i la Fundació Universitària del Bages (FUB).

15/02/2018

Biometallum, guardonada amb el primer Premi Iniciatives al Desenvolupament Empresarial, és una proposta de negoci sorgida a partir dels resultats obtinguts pel grup de recerca Biological treatment of Odours and Gaseous Pollutants (BIOGAP), integrat per investigadors del Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC de la UPC, amb seu a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM).

La proposta guanyadora de la segona edició d'aquest guardó es basa en el disseny, la construcció i la instal∙lació de plantes d’extracció de metalls valuosos continguts en equips elèctrics i electrònics en desús, així com també en l’assessorament i manteniment de les instal∙lacions. De fet, els impulsors d’aquesta idea de negoci parteixen dels principis de l’economia circular i de la mineria urbana per oferir una solució econòmicament rentable, adaptada a les característiques de cada empresa gestora de residus elèctrics i electrònics establertes, que afavoreixi la valorització del residu com una font alternativa de metalls altament demandats en la societat tecnològica actual. Es tracta, en definitiva, d’incrementar el valor del preu del residu aprofitant l’elevat contingut de metalls retinguts en aquests residus, oferint una tecnologia econòmica i sostenible basada en un procés biotecnològic.

La tecnologia desenvolupada permet utilitzar la capacitat de certs microorganismes específics en regenerar els agents responsables de separar els components metàlics de les matrius complexes on es troben retinguts. Es tracta de microorganismes que s’alimenten de la ferralla que hi ha a les plaques electròniques de certs aparells, com per exemple als telèfons mòbils, per separar allò que no serveix i reciclar els metalls que es poden recuperar. Aquest fenomen físic, la bioextracció de metalls, és l’objecte de recerca del grup d’investigadors de la UPC, encapçalat per Antonio David Dorado i Montserrat Solé.
 
En el procés es posen en contacte deixalles electròniques que contenen metalls d’interès com ara el coure, l’or, el crom, el zinc, el níquel i l’alumini, entre d’altres, amb bacteris adaptats per aconseguir extreure’ls i donar un nou ús. En comptes d’atacar químicament els residus, s’aprofita la capacitat d’oxidar que tenen determinats microorganismes sota condicions controlades reduint dràsticament la utilització de reactius i el consum energètic.

Aquesta tècnica s’ha començat a posar en marxa amb plaques de circuit imprès de mòbils, però es podria fàcilment adaptar a altres tipus de deixalles electròniques com ara televisors, ordinadors o neveres.

Una alternativa més econòmica i menys contaminant
La proposta presentada representa, per tant, una alternativa als processos convencionals que s’estan portant a terme actualment basats en una elevada despesa energètica i un consum alt de reactius agressius que, a banda de impactar negativament sobre el medi ambient, impossibilita a la majoria de gestors poder utilitzar-los, obligant a vendre el residu a un preu menor del valor dels metalls contiguts en ells.


La proposta de negocis està orientada a empreses gestores de residus i empreses afins, de les quals només a Catalunya, agrupades a través del Gremi de Recuperació de Catalunya, s’hi troben 250 empreses. En una primera fase s’abordaran les empreses catalanes, per continuar amb la resta del mercat espanyol per arribar finalment a la internacionalització del mercat en un període de cinc a sis anys. Segons l’anàlisi dels investigadors, el temps de retorn de la inversió necessària s’estima en 2.8 anys.
 
El projecte de recerca desenvolupat previ a l’obtenció del producte ha format part i ha estat finançat pel Programa Indústria del Coneixement de la Generalitat de Catalunya amb fons europeus de desenvolupament regional sent valorada entre les 5 millors propostes i escollida com a cas d’èxit en la presentació de la propera convocatòria del programa. Així mateix, el producte fruit de la recerca s’està protegint sota patent.

Finançament i foment de l’emprenedoria
El Premi Iniciatives al Desenvolupament Empresarial, convocat conjuntament per Gest! (Associació de Professionals Sèniors al Servei del Territori), CaixaBank, el Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM) de l'Ajuntament de Manresa, l’EPSEM de la UPC i la Fundació Universitària del Bages (FUB), està dotat amb 5.000 euros, aportats per CaixaBank, que ofereix a més una lína de finançament per impulsar la proposta guanyadora. Per part seva, Gest!, el CEDEM, l'EPSEM i la FUB assessoran i faran acompanyament a la resta dels candidats al premi que hagin presentat propostes viables amb la finalitat de fomentar l'esperit emprenedor i generar nous llocs de treball.

L’acte de lliurament dels premis ha tingut lloc el 13 de febrer a la sala d’actes del Centre Tecnològic de Manresa (CTM) i ha comptat amb la intervenció de Valentí Junyent, alcalde de Manresa; Jaume Masana, director territorial de Catalunya de CaixaBank; Josep Sinca, president de Gest!; Valentí Martínez, director general de la FUB, i Xavier Gamisans, sotsdirector de recerca i innovació de l’EPSEM de la UPC.